Brukermedvirkning i Hamarøy

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Ingvald Sørensen.

Lov om eldreråd ble vedtatt i 1991, loven var en særlov som omhandlet hvilke saker som administrasjonen plikte å legge frem for rådet. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges rådet og i en tilføyelse sto det: skal rådet ha noen reell innflytelse på sakene må de komme tidlig inn i prosessen.

I 2018 ble eldreloven lagt inn i kommuneloven § 5-12 med forskrift og veileder, men intensjonen i den nye loven var den samme når det gjelder medvirkning. Loven skulle tas i bruk fra kommunevalget og fylkestingsvalget i 2019, da etter nyvalg. I Hamarøy ble fellesrådet formeldt etter loven opprettet 21.10.21, det vil si 2 år etter valget. Det er kommunedirektøren som formelt har ansvaret for å utrede saken til kommunestyret, men så er det ordførers ansvar å følge opp at administrasjonen gjør jobben. I Hamarøy har vi et fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Brukerutvalg: Brukerutvalg for omsorgstjenesten er ikke lovpålagt, men de aller fleste kommuner som viser respekt for sine brukere har opprettet slike utvalg. Mange av brukerne har ikke pårørende som bor i nærheten og de har således ingen som kan ivareta sine interesser, det er derfor gledelig at etablering av brukerutvalg er i emning.

Omsorgsboliger: Bygging av omsorgsboliger på Drag og Oppeid har ikke vært forelagt fellesrådet. Dette mener jeg er et brudd på loven. Da de ferdige planer ble presentert for ansatte på Skogheim ble jeg som leder av Hamarøy pf. invitert av kommunalleder Os til å være til stede. Vi fikk da vite at alle eldreboliger skulle rives og at det skulle bygges en omsorgsbolig i tre etasjer. Alle som hadde ordet i debatten gav utrykk for at dette både var feil plassering, fordyrende og upraktisk i drift. Alle vil at det burde bygges ved eksisterende omsorgsbolig. Da fikk vi høre at det var for bratt og at det var ustabil grunnforhold i området. At grunnforholdene var ustabile er vanskelig å forstå, for da omsorgsboligen som står der i dag ble bygd var det tiltenkt utbygging mot nord. Videre aktuelt med HVPU boliger opp mot boligfeltet og en ny adkomst fra Fløyåsveien.

I det aktuelle områder har det kommet opp bygninger i ca. 50 år, sykehjem, eldreboliger, helsesenter, omsorgsboliger og om lag 20 eneboliger. Til dags dato har jeg ikke hørt at noen har ligget våken på grunn av redsel for rasfare.

Det er derfor vanskelig å se en faglig begrunnelse for at småboligene må rives nu for å gi plass for en tre etasjers koloss nedenfor sykehjemmet.

Lov om de eldres rett til å bli hørt er krystallklar. Det er beklagelig at kommunens administrative og politiske ledelse samt kommunestyret ikke etterlever det. 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.