Fred Eliassen. Foto: Arkiv.

Demensomsorgen i Steigen fremover

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Steigen AP ved Fred Eliassen

De som skal, og har gått til valgurna i Steigen har ikke opplevd en valgkamp der folket har blitt engasjert med enkeltsaker rundt forskjellige emner som skulle engasjere folk rundt temaer som, landbrukspolitikk,  næringspolitikk,  eldre/demensomsorg etc. Det har vært noen møter , men det hele har dreid seg om, overordnet, hva partiene skal satse på . Og de fleste partiene  skal satse på alt, uten å ha blitt konfrontert med økonomi og hva/hvilke områder de vil prioritere. For neste kommunestyre blir nødt til å prioritere.

For første gang på lenge fikk vi høre om den såkalte gjeldsgraden, stigende rente etc. Derfor velger politikerne å renovere Nordfold skole istedenfor å bygge nytt. Fakta om den økonomiske situasjonen har blitt skjøvet under teppet. Bevist eller ubevist. Ikke vet jeg. Men før jeg sier noe mer om demensomsorg ,er det kanskje greit å vite at Steigen kommune styrer mot et underskudd på 8 - 9 millioner.  Selv om vi legger alle millionene fra havbruksfondet i budsjettet. Har kun 400 000 kroner på disposisjonsfond. Ikke nok med det. Vi balanserer budsjettet med 15 millioner i såkalt  premieavvik. Med dette utgangspunktet skal jeg si noe om demensomsorgen.

DEMENSOMSORGEN FREMOVER  I STEIGEN vil kreve mye av oss politikere. Når
jeg engasjerer meg  er det fordi jeg har opplevd demens i nære relasjoner ved to anledninger. Demens bør både unge og gamle bry seg om. For dessverre blir flere og flere rammet av sykdommen , og plutselig er vi selv rammet enten som individ eller som pårørende.  Når vi skal rigge oss for en god demensomsorg ,kommer det til å koste penger. Alle er vi enige om at folk skal få bo lengst mulig hjemme . Det ønsker vi alle. Men det er faktisk enslige eldre som selv tar initiativ til å få lov å komme på sykehjemmet. Jeg hadde en tante som akkurat ønsket det. Begrunnelsen var at hun følte seg engstelig . Og en slik begrunnelse skal vi ta på alvor.

VI LA NED 8 DEMENSPLASSER. Det skulle vi ikke ha gjort. Det var feil. Og i et perspektiv fremover trenger vi både disse og  flere til. Dessverre kan vi godt si . Men slik er det og slik blir det. Da er det godt  å vite at Arbeiderpartiets ordførerkandidat , Ove Strand, sammen med et samlet parti , stemte mot nedleggelse, og stilte krav om
å bygge nye omsorgsboliger. Politikk handler om kompromiss,så det var det beste vi fikk til . Det er og blir et paradoks at det står avlåste rom på Steigentunet. Noen ord om de pårørende. For dem er det  en stor påkjenning etterhvert som sykdommen utvikler seg. Da kan ikke kommunen ha for få avlastnings plasser. Det er verd å merke seg at regjeringen har bevilget øremerkede penger til flere sykehjems/demensplasser . Og det kommer Steigen kommune til å trenge.  For er det noen som skal og bør få plass når hjemmetjenesten og leger har konkludert , så er det de som er demente  og har behov får plass.

Godt valg.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.