E6 gjennom Hamarøy har ventet lenge nok

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Sverre Eriksen, Hamarøy Senterparti.

I 2012 ble det vedtatt en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Mørsvikbotn-Ballangen, som forteller hvor E6 skal gå. Statens Vegvesen og Hamarøy kommune vedtok for kort tid siden en liten brikke i dette puslespillet, nemlig delen fra Kvannvatnet med tunnel gjennom Ulvsvågskaret og til Ulvsvåg. Denne har vi venta på i over 30 år, og det er på høy tid at den kommer inn i planverket og iverksettes.

Det har i lokalmedia i det siste vært flere innlegg angående trafikk -og spesielt den tunge delen av trafikken, og hvor denne burde flyte gjennom vår kommune. Med bare ett år igjen til ny Nasjonal Transportplan legges frem, må det ikke være tvil om at E6 skal bygges slik konseptvalgutredningen legger opp til. Det må vi stå samlet om, nær sagt til den første gravemaskinen ruller inn i anleggsområdet.

Alternativer og omkjøringsmuligheter sees på som naturlig og nødvendig for robusthet i samferdselen i landet ellers. Det har vi ikke for mye av i regionen. Alle vet hvordan det er gjennom Sørfold. Nordover fra Hamarøy har vi kun ferger, ikke fastlandsforbindelse, men vi har i hvert fall flere valg. Dette er bra, og ingen av våre 4 ferger må legges ned eller reduseres.

Senterpartiet er svært gjerne med og kjemper for å øke frekvens og kapasitet på alle sambandene, og opprusting av flere veier i tillegg til E6-en. Det er ikke urimelige krav. Vi føler i hvert fall så langt at vi i Nordsalten henger noe etter både Nordland og resten av landet samferdselsmessig.

Rv 827 fra Dragskrysset ned til Drag må få fullført gang- og sykkelveien, og dette bør være et krav før en eventuell økning av trafikken er på plass. Vi vil jobbe for at denne gang- og sykkelveien realiseres. 

Fra Kjøpsvik til Sætran må riksveien også oppgraderes og dimensjoneres for økt trafikk. Det er bra med en riksvei som er en god omkjøringsmulighet og parallellvei, også med tanke på beredskap. Her er det viktig å være klar over at de seks tunnelene ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Det blir de samme utfordringene som gjennom Sørfoldtunnelene. Er det rett å sende mer tungtrafikk på denne veien før tunnelene er utbedret?

Ferga Bognes-Lødingen er det høyest trafikkerte sambandet, dette krever at veien helt frem til Bognes oppgraderes slik det er ment, uansett. Vi må ikke nå sette dette i spill. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.