Lars Filip Paulsen, Hamarøy Høyres ordførerkandidat. Foto: Privat.

Eldreomsorg av høy kvalitet –⁠ en prioritet hos Hamarøy Høyre

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Lars Filip Paulsen, Hamarøy Høyres ordførerkandidat

I en tid hvor levealderen stadig øker, er det viktig å sikre våre eldre den omsorgen og verdigheten de så absolutt fortjener. En eldreomsorg av høy kvalitet strekker seg utover medisinsk behandling, den inkluderer også evnen til å lytte til den enkeltes ønsker og behov.

Hamarøy Høyre har en tydelig visjon som omfavner økt antall kvalifiserte ansatte innen helse- og omsorgssektoren, spesielt innen hjemmesykepleien. Dette er en avgjørende faktor for å tilby den nødvendige individuelle oppfølgingen og omsorgen eldre trenger.

Vi forstår viktigheten av mangfold i eldres boformer. Derfor søker Hamarøy Høyre å utvikle varierte og alternative boformer som tar hensyn til det unike i ulike eldres behov. Dette inkluderer konsepter som egne seniorleiligheter – en kombinasjon av uavhengighet og nødvendig omsorg.

Eldreomsorg bør ikke bare være begrenset til medisinske behandlinger; den skal også tilby aktiviteter, fellesskap og en meningsfull tilværelse. Spesielt for personer med demens, hvor riktig aktivisering kan øke livskvaliteten betydelig.

For en bærekraftig eldreomsorg er det avgjørende å prioritere helsefremmende og forebyggende tiltak. Derfor vil Hamarøy Høyre tilby hjemmebesøk og veiledningstjenester for alle over 65 år, slik at eldre kan planlegge sin alderdom på best mulig måte.

Vi har også en sterk forståelse for den samiske befolkningens behov. Etableringen av et samisk helseteam på kommunenivå er et skritt i retning av å sikre at samer får tilgang til tjenester og omsorg som ivaretar kulturelle og språklige behov.

En moderne eldreomsorg krever kontinuerlig innovasjon. Vårt fremtidsfokus inkluderer også arbeidet mot realiseringen av et moderne helsehus og sykehjem, som tar høyde for fremtidige utfordringer.

La oss sammen sikre en trygg, verdig og kvalitetsfylt eldreomsorg i Hábmer-Hamarøy.

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.