Jørgen Jenssen, daglig leder i Hamarøy Næringsforening, mener den nye linjen kan hjelpe lokalmiljøet. Foto: Martin Kalvåg.
Av unge for unge

Elektro og datafag til Knut Hamsun videregående skole

Den siste tiden har det vært mye snakk om den potensielle nye linjen, Elektro og datateknologi, som kan komme til Knut Hamsun videregående skole. Hamarøy Næringsforening mener dette kan være en viktig avgjørelse for framtiden til lokalmiljøet.


Etter det ble meldt om rekordlave søkertall for Knut Hamsun vgs. i fjor, da spesielt dårlig rekruttering blant dem lokale 10. klassingene i nærområdet, kunne man stille seg spørsmålet om hvordan man kunne snu trenden. Daglig leder i Hamarøy Næringsforening, Jørgen Jenssen, mener den nye linjen kan være en del av løsningen.

– Får man realisert Elektro og Datafag til skolen, så vil dette skape et mye bredere tilbud enn tidligere. Noe både det lokale næringslivet og Knut Hamsun vgs. vil dra stor nytte av, forteller Jenssen.

Et tomrom i rekruteringen

Initiativet for den nye linjen ble satt i gang etter at næringsforeningen så et betydelig tomrom i rekruttering for de lokale industribedriftene. Ettersom det ikke er videregående utdanningsløp på skolen som passer etter bedriftene sine behov.

– I dag ser vi at ingen av industribedriftene har mulighet for å rekruttere lokal arbeidskraft. Enkelte benytter seg av Steigenmodellen, men tilbudet det er nå i dag er noe begrenset, sier Jenssen.

Estimerte tall viser at i løpet av de to neste årene, vil det skje 170 nye ansettelser på fagarbeidernivå, spredt over alle bedriftene i Hamarøy. Da spesielt The Quartz Corp som har planer om å ekspandere deres produksjon betraktelig framover.

– Det sier seg selv at bedriftene må få hjelp for å dekke rekrutteringsbehovene deres, noe denne linjen kan hjelpe mye med, mener Jenssen.

Det vil skje over 170 nye ansettelser i Hamarøy i løpet av de to neste årene. Foto: Regine Bakken.

I fjor sommer så gikk Hamarøy Næringsforening i samtaler med Knut Hamsun vgs. for å løse dette rekrutteringsproblemet sammen.

– Vi diskuterte hvordan vi kan gjøre skolen til en dør for kompetanse for det lokale næringslivet, istedenfor at vi mister lokal ungdom som heller velger å dra til byene, forteller Jenssen.

Hamarøy Næringsforening ønsker at de lokale ungdommene som vil ha et yrkesfaglig videregåendeutdanningsløp skal ha mulighet til det.

– Skal vi kunne realisere linjen, så er vi nødt til å jobbe hardt politisk sett, for å kunne overbevise fylkestinget at det er et behov for næringslivet å kunne rekruttere de lokale ungdommene til deres bedrifter, forteller Jenssen.

Bedriftene ønsker det samme

I november og desember gjorde næringsforeningen en kompetansekartlegging. I kartleggingen kom de fram til at 70 prosent av bedriftene som hadde svart på undersøkelsen ville trenge elektro og datateknologi-fag i løpet av de neste tre årene.

– Elektro og datateknologi-linjen har veldig mange kryssløp. Med andre ord, et veldig bredt utdanningsløp. Man kan utdanne seg til elektriker, prosessoperatør, mekaniker og mange andre yrker ved hjelp av denne linjen, og vi tror linjen kan dekke de store behovene næringslivet har, sier Jenssen.

Jenssen forteller videre at alle de lokale bedriftene er i stor grad villig til å samarbeide for å kunne etablere linjen, og oppfordrer alle til å sende inn sine innspill til Nordland fylkeskommune, hvis dette er noe man brenner for.

Lenken for innspill er: Innspillsportal - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Lars Filip Paulsen, Hamarøy Høyre, er positiv til det nye forslaget. Foto: Privat.

Et helt fantastisk tilbud

Lokalpolitiker Lars Filip Paulsen i Hamarøy Høyre er veldig positiv til det nye forslaget.

– Helt fantastisk at næringsforeningen kommer med forslag om elektro og datateknologi til Knut Hamsun vgs. Jeg tror dette kan være et bein å stå på for skolen i framtiden og ikke minst imøtekomme næringslivets behov. Vi trenger virkelig fagfolk til de lokale bedriftene våre. Jeg tror også lokal ungdom har ønsket lenge et lignende tilbud. Tilbudet skolen har i dag er ikke tilstrekkelig, sier Paulsen.

Inntil videre er dette enda bare et forslag fra næringsforeningen, men det virker som Hamarøy har stort behov for dette tilbudet.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.