De kommunale hybelhusene på Oppeid har over mange år huset videregåendeelever ved Knut Hamsun videregående skole. Illustrasjonsfoto: Arkiv.

Elevboliger for VGS er igjen et hett tema


Av Nordland Venstre

Nordland Venstre forventer at Nordland fylke, som har ansvar for de videregående skolene, sammen med kommunene og ev. boligstiftelser sørger for at det bygges flere studentboliger. Flere, egnede studentboliger vil bidra til å holde utleieprisene nede og sikre flere elever et boligtilbud de har råd til.

Nordland er fylket i Norge som har det 3. høyeste antall elever som må bo borte for å ta utdannelsen sin på VGS. Nordland er også et av fylkene med flest elever som faller av utdanningen.

Leieproblematikken for elever i VGS er igjen et hett tema. I fjor gikk tre elever fra
Hamarøy ut i Avisa Nordland med berettiget kritikk mot studiestøtten og boligmarkedet da de måtte flytte fra kommunen for å ta sin utdannelse. Stipendet dekket ikke husleien engang. I 2022 er borteboerstipendet på 4979-, Et kjapt søk på boliger til leie i Bodø gjennom finn.no ser man at det billigste rommet å leie i bofellesskap er på 5.500-, (i skrivende stund vel og merke).

Fylkesrådet vil at staten skal øke borteboerstipendet for å utligne forskjeller. Det er vi enige i. Venstre fikk i regjering gjennomslag for å øke studiestøtten fra 10 mnd. til 11 mnd. Men det er ikke nok å øke stipendet til elevene, like lite som økt studiestøtte løser boligsituasjonen for studentene. Venstre vil derfor at elevboliger skal få samme finansiering som studentboliger.

Mens vi venter på staten, må fylket ta et mye større ansvar for elevenes bosituasjon. De må ta initiativ til og sørge for at det bygges elevboliger. Elever som er 15 år når de flytter hjemmefra må ha trygge boforhold, og kommunene som har ansvaret for elevenes ve og vel, kan rigge elevtjeneste tilknyttet boligene.

Vi utfordrer fylkesrådet til å gjøre mer enn å rope på staten. Bygg elevboliger nå.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.