– Vi mener at det ansvarlige, for både Bogen og hele Steigen, vil være å be om å få utredet hvordan dette vil se ut, før vi gjør det eventuelt endelige vedtaket om å etablere en ny barnehage, skriver Steigen SV. Skjermdump: Lev i Steigen.

Et uansvarlig vedtak om barnehage i Bogen!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av kommunestyregruppa i Steigen SV.

Da kommunestyret rett før påske behandlet en sak om utvidelse av barnehagetilbudet i kommunen, med fokus på etablering av barnehage i Bogen, fremmet Senterpartiet over bordet et benkeforslag om å bygge en barnehage i Bogen. Selv om det for så vidt var et spenstig forslag, skal du lete lenge etter et mer uansvarlig vedtak. Det er nemlig ingenting i vedtaket om hvordan vi skal ha råd til å bygge og drifte denne barnehagen. 

Saken har bakgrunn i en «heldig» situasjon i Steigen, ved at vi trenger flere barnehageplasser. Allerede fra høsten av må vi utvide raskt, for å tilrettelegge for at folk fra høsten av kan flytte til Steigen med barn. Dette gjelder hele Steigen; det er fullt i alle våre 4 barnehager. Samtidig er det dessverre slik at barnehagesektoren har store utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til de ulike funksjonene og rollene i barnehagen vi allerede har. Vi har rett og slett altfor få pedagoger i alle barnehagene i Steigen. Men vi mangler og folk uten formell utdannelse, som vi også trenger.

Før kommunestyret hadde formannskapet behandlet saken. Her ble vi enige om et forslag som ble fremmet av det samme Senterpartiet. Vi var alle enige om at vi må jobbe videre med mulig etablering av barnehage i Bogen, men det er først noen umiddelbare utfordringer knyttet til plasser til høsten og rekruttering som må løses.

Formannskapet vedtok enstemmig dette forslaget, med stemmene fra SP, AP, SV og V:

Steigen kommunestyre ber administrasjonen komme tilbake med en vurdering av fremtidig behov for kapasitetsutvidelse av barnehageplasser i Steigenbarnehagene. Vurderingen bør sees i et 10-årig perspektiv og samtidig ta hensyn til den økende tilstrømningen av flyktninger. Rekruttering, kvalitet og kompetanse i tjenesten skal også tas med i den totale vurderingen. Det må samtidig sees på mulighet for midlertidig kapasitetsutvidelse med friluftsavdelinger der det er relevant. Saken legges frem for kommunestyret innen høsten 2023.

Dette forslaget sikrer flere barnehageplasser på kort sikt, men gjør også at vi er åpne for å tenke annerledes på lang sikt. Også når det gjelder Bogen. Men ikke uten at det ligger en utredning til grunn. Vi ble derfor overrasket da det samme SP kom med et nytt forslag til kommunestyret som vi ikke hadde sett før. Her vedtok man altså et benkeforslag om å etablere barnehage i Bogen, uten noen som helst avklaring om økonomien i dette.

Vi lurer på hvor SP skal vi finne de svært mange millionene det koster å bygge en barnehage i Bogen? Selv om det er fristende å ta opp store lån, har vi nylig gjort store investeringer, og som alle vet må lån betales tilbake. Og dette går rett i fra drifta for Steigen kommune. Eller mener SP vi skal prioritere bort andre investeringer?

Vi lurer også på hvor SP skal finne de millionene det koster å drifte en ekstra barnehage i kommunen? Skal den tas fra resten av barnehagene, fra skolene eller fra eldreomsorgen? Når vi behandlet budsjett og økonomiplan i desember, var prognosene at vi kommer til å ha 23 millioner for lite i 2025. Vi mener at dette setter store krav til økonomisk ansvarlighet, for å ikke ende i en situasjon med kutt og nedleggelser.

Derfor mener vi at et ansvarlig parti må ha avklaring på økonomien før man gjør et slikt vedtak.

Uansett om man etablerer barnehage, privat eller offentlig, vil dette bety at kommunen må bidra i drift. SV ønsker ikke å etablere private barnehager i Steigen. Vi ønsker ikke at barnehagene skal drives som butikk. For alt av penger skal gå direkte til barna våre. Det er i og for seg et annet spørsmål, men uansett om det er en privat barnehage eller ikke vil den måtte driftes gjennom kommunens budsjett.

Vi i SV har stor forståelse for at befolkningen i Bogen er utålmodig om en avklaring om barnehage. Dette opplevde vi at kommunestyret også forstod. Hele kommunestyret har vedtatt at vi ønsker en utredning av en barnehage i Bogen i vår øverste plan; samfunnsplanen vår. Dette står vi ved.

Vi mener at det ansvarlige, for både Bogen og hele Steigen, vil være å be om å få utredet hvordan dette vil se ut, før vi gjør det eventuelt endelige vedtaket om å etablere en ny barnehage. Da vil vi også vite mer om hvordan dette økonomisk kan la seg gjøre. Vi frykter at forslaget fra SP har gitt falske forhåpninger til de som ønsker seg barnehage i Bogen.

Vi regner med at SP har inndekningen for en utbygging av en ny barnehage i Bogen klar til kommende Formannskapsmøte og kommunestyremøte, hvor de sier hvor de skal hente disse pengene fra. Ellers er det bare et fantasivedtak. Vi har mange områder hvor vi ønsker utvikling. Har man imidlertid ikke har dekning på konto, blir vedtak utopiske.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.