Per Elling Braseth-Ellingsen, ordførerkandidat Hamarøy Venstre. Foto: Reidar Lerdal

Fem valgløfter vi skal holde

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Per Elling Braseth-Ellingsen, ordførerkandidat Hamarøy Venstre

Det nærmer seg valgdag, og partier og politikere er på tilbudssiden.
Parti X vil ha ditten, parti Y vil ha datten. Særlig partier som har
hatt flertall og makt de siste fire årene, får det veldig travelt med
å love ting den siste måneden før valget.

Valgløfter er i utgangspunktet fint. Da får vi alle se hva de ulike
partiene har lyst på. Utfordringen er hva som skjer når disse lystene
møter kommunal og fylkeskommunal hverdag, økonomi og virkelighet.
Inkludert det uforutsette, kriser og fakkeltog. Da er det ikke
valgløftene som avgjør om man lykkes, men like mye hvordan man jobber
- og hvem man er.

 Vi i Hamarøy Venstre vil derfor lansere våre egne løfter til oss
selv. Slike som vi ikke kan skylde på andre om vi ikke holder. Løfter
om hvordan vi skal jobbe, og hvem vi skal være som frivillige
folkevalgte politikere.

1. Vi skal lytte mer enn vi skal prate
Vår viktigste rolle som folkevalgte er ombudsrollen. Vi er valgt på
vegne av befolkningen. Det å lytte til og anerkjenne et problem, er en
forutsetning for å finne gode løsninger. Derfor skal vi lytte mer. Det
å ta seg tid til forankring, involvering og inkludering er oppskriften
på gode beslutninger som står seg over tid.

2. Vi skal samle, ikke splitte
De aller fleste politikere synes det er gøy med debatt og uenighet.
Det får blodet til å bruse litt. Uenighet og kritikk er sentralnerven
i demokratiet. Men dratt for langt kan det føre til uvennskap, hat og
klump i magen. Derfor skal vi gå i front for å skape samlende
møteplasser og diskusjoner med gode fellesløsninger. Bevisst
polarisering basert på identitet eller bakgrunn sier vi konsekvent nei
til.

3. Vi skal samarbeide om de store linjene
En liten kommune som Hamarøy er avhengig av et storsamfunn som ser
oss; om det er fylkeskommunen, staten, Sametinget eller andre. Hvis vi
ikke blir sett, vil ikke våre utfordringer og muligheter få
oppmerksomhet. Derfor vil vi bygge en politisk kultur hvor man på tvers
av partiene jobber målrettet og i fellesskap for de store grepene som
vårt samfunn trenger.

4. Vi skal være åpne
En grunnstein i et lokaldemokrati er tillit. Tillit til at
kommuneadministrasjonen og folkevalgte tar beslutninger uten skjulte
bindinger eller en ukjent agenda. En politisk kultur hvor spørsmålet
om habilitet ikke bare er en rutine, men sitter i ryggmargen. Derfor er
alle våre partimøter åpne for alle, og vi vil være en vaktbikkje for
åpenhet i alle fora vi sitter.

5. Vi skal være positive og kreative
Rutiner kan være deilig, men av og til må også politikere og
kommuner bryte ut av de vante mønstrene for å se om man kan gjøre
ting på en annen måte. I en liten kommune må det være plass og rom
til å prøve og feile. Se på hvordan man løser oppgaver i andre
kommuner, eller samarbeide i uvante retninger for å skape blilyst og
bolyst. Derfor skal vi være de politikerne som prøver å se med nye
briller på hvordan vi jobber i kommunen.

Dette er våre valgløfter til oss selv som vi klipper ut og henger på
veggen. Oppfyller vi disse tror vi at alle våre andre valgløfter blir
litt enklere å gjennomføre i møtet med den politiske hverdagen etter
valgdagen 11. september.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.