Kaja Hegg, spesialrådgiver i Redd Barna og Silje Berggrav, rapportforfatter «Foreldre uten filter». Foto: Privat

Foreldre uten filter

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Kaja Hegg, spesialrådgiver i Redd Barna og Silje Berggrav, rapportforfatter «Foreldre uten filter»

Ville du likt at dine personlige problemer, diagnoser, eller mistrivsel på jobben hadde blitt delt med tusenvis av fremmede?

«Jeg har en veldig følsom 14-åring som av og til kan bli overmannet av angst og panikk.» 

«Min sønn har ALDRI blitt invitert hjem til sine klassekamerater!»  

«17-åringen min har begynt å teste ulike typer rus. Hva gjør jeg?» 

Dette er eksempler på innlegg i Facebook-grupper med flere tusen deltakere, der foreldre under åpent navn spør om oppdragelse, helse og sosiale utfordringer. I noen tilfeller velger den som stiller spørsmål å være anonym, andre ganger ikke. I kommentarfeltene finnes ingen tekniske muligheter for å være anonym. Her deler foreldre sine tanker helt ufiltrert.  

Det er forståelig at foreldre har behov for å lufte bekymringer og søke råd fra andre foreldre. Å gjøre det i et digitalt forum kan gi gode svar, trøst og støtte umiddelbart.
Men hvis du tenker tilbake på din egen barndom: hvordan ville du selv likt at sykdom, opplevelser med mobbing eller dine første erfaringer med alkohol ble gjort tilgjengelig for titusenvis av ukjente? Til evig tid? 

«Lett å finne ut hvem det er» 

– Diagnoser og personlig informasjon er ikke noe man vil dele med hele Facebook!   
– Dette er informasjon som kan misbrukes! Det er lett å finne ut hvem barna er. Hvis du vil fjerne noe, får du det aldri fjerna. 

Det uttaler noen av ungdommene Redd Barna har snakket med i rapporten, Foreldre uten filter. Rapporten tar opp ulike type foreldredeling på nett, som deling av bilder i sosiale medier, hva som deles i foreldrefora og ikke minst alle de digitale sporene foreldre legger igjen på for eksempel helseapper. 

Det ungdommene reagerte aller sterkest på var eksemplene vi viste dem fra ulike norske foreldrefora på Facebook. De var også kritiske til at foreldre deler store mengder barnebilder i sosiale medier. Et bilde man samtykket til å dele da man var 11 år, kan oppleves helt annerledes når man er 13 – og noen har funnet det og spredd det til alle i klassen.  

Ikke bare er foreldredeling flaut, men foreldres eksponering av barn på nett kan også få svært skadelige konsekvenser. Bilder og informasjon om barn kan misbrukes, og det er ikke grenser for hvem som kan ha interesse av informasjon som ligger ute tilgjengelig om barn. Ifølge rapporten anser Økokrim det som «veldig sannsynlig» at kriminelle nettverk vil ta i bruk såkalt deepfake-teknologi hvor innhold og bilder manipuleres og brukes til utpressing, mobbing og villedning. Jo flere bilder tilgjengelig, jo bedre kvalitet kan man lage på slike filmer. 

Er det nødvendig, og er det til det beste for barnet mitt? 

Barn bør ha rett til selv å velge hvordan de vil fremstille seg på nett, hvilke historier som skal deles om dem, og hva som ikke skal deles. Når barn blir større og søker opp navnet sitt på nett, vil det helt åpenbart være problematisk om de finner ut at foreldre har delt sensitiv og belastende informasjon.   

Du som er fristet til å dele erfaringer i foreldregrupper på nett eller dele bilder, vil gjerne spørre deg: «Men er det så farlig?»
Still deg heller spørsmålet: Er det så viktig? Er det nødvendig? Kan det gjøres anonymt?  

Og aller viktigst: er det faktisk til det beste for barnet ditt? 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.