Ingvald Sørensen. Foto: Arkiv.

Gratis barnehage

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Ingvald Sørensen

Saken om gratis barnehage har skapt engasjement i media. Saken kom til:  Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ( fellesrådet ) fra en av medlemmene.

I henhold til Kommuneloven så har fellesrådet ansvar for å ivareta barns rettigheter i barnehager og skoler.

Saken ble enstemmig tatt opp til behandling og samt vedtak om å lukke møtet.

Det ble så min oppgave i kommunestyret å orientere om saken, samt be kommunestyret om å utsette saken for å ivareta brukermedvirkning.

Men jeg er enig med representanten Sandnes kritikk av mangelfull saksfremlegg, et prinsippforslag om gratis barnehage er ikke dekkene for alle kjente og ukjente utfordringer i saken.

Etter en lange pauser og gruppemøter kom det frem at mangelfull saksbehandling og økonomi alene, var ikke grunnen til utsettelse av saken.

Nei, gratis barnehage kunne være en utfordring for å fylle opp den samiske barnehagen på Drag som allerede var gratis. Dette forsterkes av et innlegg i lokalavisa hvor bl.a. venstremannen Vegar Bæhr argumenterer for forskjellbehandling.

Det er foreldrene og bare de som innenfor de tilgjengelige tilbud bestemmer hvor de ønsker at barna skal være og bestemmer også deres språkvalg. Etter min vurdering har det ingen ting med eventuell mangelfull saksbehandling å gjøre.

Når jeg så valgte å stemme på formannskapets innstilling var det ut fra et rettferdighetsprinsipp og for å hindre forskjellsbehandling styrt av kommunestyret.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.