Bjørn Godal, Steigen SV. Foto: Privat

Grønn på bygda

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Bjørn Godal, Steigen SV.

Framtida er grønn. Det vet vi alle, men dagens miljødebatt styres fra byene. Svaret blir gjerne at vi skal samles der med effektiv arealbruk, vegetarmat, kaféer på hjørnet, elsykler og trikk for å komme oss rundt, og med en fintuna distribusjon av mat og andre varer vi «trenger». 

Bygda blir en motpol som roper på billigere diesel, friere arealbruk og mer rødt kjøtt. Er det en farbar vei? Er ikke dette ropet med på å låse bygda i en fossil fortid? Bør vi ikke heller rope at bygda er en selvfølgelig del av en miljøvennlig framtid?

Det er lett å tenke at vi som bor på bygda kjører mer bil. Det er litt sant, men sammenligner vi steigværingen og bodøværingen, så kjører steigværingen bare 9% mer enn bodøværingen. Forskjellen er liten når vi tar i betraktning forskjellen i kollektivtilbud. Kanskje er forklaringen at steigværingen bor mer sentralt i eget liv?

Når det er sagt, har vi alle bokstavelig talt en vei å gå. Bilen kan stå oftere og vi kan ta bein eller pedaler fatt. Elbilene funker også på bygda. Vi jobber derfor for bedre ladeinfrastruktur heller enn å bidra i dieselkoret. Vi vil også jobbe for mer miljø- og bygdevennlig og fleksibel offentlig transport langs veiene etter en modell fra Trøndelag med taxi for buss.

Vår nærhet til naturressursene er et klart fortrinn:

Livet på bygda er et liv i natur med plass til å dyrke, fangste og høste. Naturopplevelsene er i hverdagslivet. Det gir kortreist, miljøvennlig mat og handlingskompetanse, men også mening, robusthet, tilhørighet, stolthet og engasjement. Det er avgjørende i den grønne omstillingen. Vi vil legge bedre til rette for det både i barnehage-, skole- og boligpolitikk. 

Havet er bygdas blå nabo. Bærekraftig bruk av fiskeressursene kan bare skje gjennom en styrking av den lokale kystflåten på bekostning av havgående bunntrålere. En torsketråler bruker mer enn 4x så mye drivstoff som kystflåten pr. kg fanget fisk. En slik omlegging vil styrke kystbygdene. Derfor er det også viktig å jobbe aktivt med lokal rekruttering av unge fiskere.

Vi vet at landbruket må legges om og dessverre er den saftige biffen en klimaversting. Men det er ikke biffene bygdene lever av. Bygda levde faktisk enda bedre for 30 år siden, selv om vi nå spiser 50 % mer rødt kjøtt. Erkjennelsen gjør at landbruket må styrkes, ikke svekkes. Omleggingen forsterker behovet for jordvern, gode fagmiljø og sosiale fellesskap som bare bygdene kan gi bonden.  

Steigen SV vil være en tydelig stemme for å bygge bygdas grønne framtid. Vi vil blant annet:

  • Lage en klimaplan for at Steigen kommune skal bli en nullutslippskommune
  • Legge til rette for transport med lav eller nullutslippsløsninger
  • Jobbe for at det etableres bygdemiljøpakker for et grønt liv på bygda
  • Ta vare på friluftsområdene og sikre allemannsretten, inkl. strandsonen
  • Styrke selvforsyningen innenfor bærekraftige rammer
  • Legge til rette for at vi kan dyrke vår egen mat og sikre at matjord blir tatt vare på
  • Ta hensyn til truede arters levesteder 
     
 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.