Styret i Hamarøy FrP fv. Per Ståle Olsen, Fred-Eddy Dahlberg og Endre Kjevik. Foto: Bård Eriksen.

Hamarøy FrP vil bidra til å utrede muligheten for en privat barnehage på Skutvik

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Hamarøy Fremskrittsparti

Gode barnehager er et viktig bidrag for å gi alle barn en trygg og god oppvekst og like muligheter.

Frp er stolte over at vi fikk til barnehageforliket i 2003 med SV og FrP som initiativtakere til forliket. Samarbeidet mellom stat, kommune og private barnehager har vært en svært vellykket reform. Barnehageforliket bidro til å gjøre barnehager mer tilgjengelige for alle, og førte til større sosial likhet i bruken av barnehagen.

Det er valgfrihet, kvalitet og barnas beste som bør være i fokus. Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at sektoren leverer forutsigbarhet og trygghet for foreldre og barn. Vi observerer at foreldre i Hamarøy ikke blir nødvendig inkludert i planer og at prosessen med gratis barnehage har gått vel fort!

Dersom det er et behov og et lokalt og privat ønske om en barnehage i eksisterende barnehagebygning på Skutvik må dette utredes videre i dialog med kommunen og feks Montessori skolen i bygda.

Denne tilnærmingen til flere barnehageplasser i kommunen må gis prioritet foran forslaget om gratis barnehage. Før vi kommer dit må adekvat dekning utvikles, bygningsmasse tilpasses og nødvendig kompetanse tilføres. Det er tvilsomt at gratis brukerbetaling gir nødvendig og umiddelbar effekt i forhold til rekruttering av arbeidskraft og økt tilflytting til Hamarøy. Muligens vel så viktig er å etablere et insentiv- og avlønningssystem som grunnlag for rekruttering, som kan innføres i takt med kommunens økonomiske situasjon. Innføring av åpningstider som reflekterer behovet for et fleksibelt arbeidsliv og ferieavvikling.

Hamarøy FrP vil:

  • ha likebehandling av offentlige og private barnehager
  • gi tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagen
  • innføre krav om vikar ved fravær blant ansatte i barnehagen
  • innføre løpende barnehageopptak
 

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.