Ingvald Sørensen. Foto: Arkiv

Hva velger du så?

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Ingvald Sørensen  

I disse valgkamptider er det mange som lover og langt flere mange som tviler på hva de skal velge. I den sammenheng kommer det for meg en strofe fra en salme: To veier ligger foran deg på en må du gå, velg rett å velg i tide om du vil målet nå.

I det politiske landskap er det langt flere veier å velge mellom og kan sammenlignes med en vei med mange filer. Mange blir irritert over utviklingen og velger ofte en annen fil, fordi de tror at de lettere kan karre seg frem.  

Når jeg har valgt å være i Arbeiderpartiet i ca. 50 år så er det ikke fordi jeg alltid har vært enig i alle saker, men fordi jeg tror på fellesskapets løsninger og at «den som har, han legger til». Jeg hører ofte mange sier «en må først skape for å kunne gi». Ja, det er fornuftig tankegang, problemet at mange glemmer å gi.

Så over til en sak som jeg mener politikerne har valgt feil løsning på. GRATIS fergebillett: Utgangspunktet for forslaget var at dagpendlere og ukependlere og næringslivet skulle få reduserte utgifter på enkelte områder. Isolert sett en god tanke, men når en ser dette i sammenheng med priser på andre kommunikasjoner, samt prisen på drivstoff så er det ingen god og rettferdig løsning. Det finnes flere andre måter å gi rabatter på og da hadde en ikke mistet inntektene fra masseturismen.

Hamarøy kommunestyre ønsker gratis barnehage, ja men da må det ikke være noen venteliste og barnehagene må bemannes etter de faglige kvalitetskrav for å ivareta barnas individuelle behov.

Når det gjelder å rekruttere personell med tilstrekkelig med fagkompetanse er det en utfordring i de fleste kommuner. Det gjelder både skole, barnehager og ikke minst helse- og omsorg. Innen omsorg er det mange flotte helsearbeidere fra andre land, de gjør en god jobb, men for enkelte eldre kan det være språkvansker.

Velferdsteknologi er viktig og her har kommunen mye ugjort.

Jeg håper på en saklig valgkamp og er du i tvil -Stem Arbeiderpartiet.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.