Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB
Kronikk:

Ja takk til eget barnehus i Finnmark og til eget samisk barnehustilbud!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Rita Thomassen, seniorrådgiver Statens Barnehus

Politimester Ellen Katrine Hætta mener det er på høy tid med eget barnehus i Finnmark Politidistrikt. Barnehusleder Are Evang er i positiv i sin kronikk, men er skeptisk Hættas ambulerende organiseringsmodell. Samtidig er det bevilget 5 millioner i statsbudsjettet til eget samisk barnehus, og et oppdrag er mottatt fra Politidirektoratet. Ikke et minutt for tidlig, mener jeg, og sier ja, takk- begge deler.  Men det fordrer samarbeid.

En dør inn

Når et barn har tatt til mot og fortalt en voksen at det er utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep, settes et stort maskineri i gang.  Rundt barnet på avhørsdagen står et høykompetent team av spesialutdannet politiavhører, etterforsker, jurist, psykolog, rådgiver, tekniker, barnelege, tannlege og barnevern, alle møtes på Barnehuset. En sivil enhet tilpasset barn og ungdom, med eks egnet venterom, avhørsrom og legekontor. Barnehuset skal bistå politiet under avhør av barnet, tilrettelegge dagen for barnet og følgeperson og kartlegge og følge opp barn og familier i etterkant. Alt i samme hus.

Min bekymring og oppfordring

Samiske barn har rett til likeverdige tjenester som norske barn i møte med politi og påtalemyndighet. Barnekonvensjonenes artikkel 12 og 30 spesifiserer det særskilte ansvar vi har for de samiske barna. Så gjør også grunnloven. Barna har rett til å bruke og gjøre seg forstått på sitt eget morsmål og utøve sin kultur.  Mange samiske barn får ikke et godt nok barnehustilbud.

Det diskuteres lang reisevei fra indre Finnmark til Tromsø. Lokaliseringsdebatten rundt eget samisk barnehus blomstrer i Finnmark. Men om vi løfter blikket; Hvem er de samiske barna? Hvor lang reisevei skal samiske barn fra Tysfjord, Røros, Trondheim, Snåsa ha til det samiske barnehuset? Når det skal etableres et samisk barnehus må det likeverdige tilbudet gjelde alle samiske barn i Norge; nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske barn.

Jeg mener at løsningen er et nasjonalt samisk barnehustilbud, bestående av et høykompetent samisk fagteam, som ivaretar de ulike samiske språk- og kulturbehov i straffesaker. Starter vi kun med et hus i en nordsamisk modell, er jeg redd den forblir kun nordsamisk. Skal samisk barnehus være integrert i et felles barnehus i Finnmark, er jeg enda mer redd for vil det bli et norsk barnehus. Min største bekymring er at midlene til samisk barnehus gå inn i ordinær norsk barnehusdrift, og det samiske tilbudet ikke forsterkes.

Hætta og Evang har begge gode poeng

Ut fra min erfaring og med årlig samisk saksomfang på 3-12 saker i barnehus, tror jeg på et nasjonalt samisk barnehustilbud som er ambulerende. Ikke til hvert lensmannskontor der barn kan møte uniformerte politi i gangene, og støte på mistenkte i døra. Et samisk fagteam som ambulerer til alle barnehus i Norge, som samiske barn sokner til. Herunder også til et fremtidig barnehus i Finnmark. Et fagteam som sikrer at barna får et samisk tilbud hele veien, fra beramming av avhør til avsluttende behandling, men som også sikrer samisk perspektiv og tilbud hos samarbeidspartnere.  Jeg mener at tilbudet da vil nå flere samiske barn.

Vi trenger fagfolk!

Det finnes høy kompetanse på aktuelle fagområder i samiske miljøer, men kompetansen er spredt og vi har et stort kompetansehull på alle de samiske språkene. Det kreves evne og vilje til å satse på rekruttering, utdanning og tiltak for å beholde gode fagfolk i alle ledd. OG det kreves et kompetanseløft på samisk språk. Samtidig er det behov for flere kompetente støttespillere for samisk språk og kultur i norsk politi og Barnehus, som fanger opp at barn er samisk når avhør berammes, og som er flaggbærere for likeverdig tilbud underveis. Jeg etterspør derfor et bredt faglig samarbeid mellom departementet, POD, politidistrikt, Kripos og samiske faginstitusjoner i landet for å skape et fremtidig nasjonalt samisk barnehustilbud.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.