Britt Kristoffersen Løksa. Foto: Privat.

Kjære Hamarøyvelger

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Britt Kristoffersen Løksa

Det nærmer seg valg og et nytt kommunestyre skal settes sammen for de kommende fire årene. Alle partiene skal fremover kappes om å vise seg fra sin beste side for dere velgere, og jeg håper vi også viser dere at vi kan samarbeide, gjennom at vi stiller på felles stand før valget. Først vil jeg takke alle for muligheten jeg fikk forrige valg, for alle erfaringer, opplevelser og kunnskap som jeg tar med meg. 

Det har vært en ære og glede å være suohkanoajvve/ordfører i kommunen vår. Det har vært utfordrende, og det har vært lærerikt.  

Vi var knapt i gang, før hele Norge ble stengt ned på grunn av pandemi. Kriseberedskapen ble satt på prøve, og vanlige oppgaver på vent. Det var alt annet enn den starten vi ønsket oss. Samtidig viste det seg at det bor en evne i oss alle, både som innbyggere, ansatte og frivillige, til å stå på enda mer når det gjelder. En viktig erfaring er at vi må ha gode planer for kommunens beredskap, og øve på dette. Det er vår forsikring mot alt vi ikke ønsker skal skje. 

Å slå sammen kommuner rokker ved følelser og identitet. Det tar tid å bygge fellesskap. Ulike forventninger til hva kommunen kan og bør løse, og forskjellige "sånn har vi alltid gjort det", virker inn på forståelsen av "oss og de andre". Noen ganger har jeg ønsket at vi skulle være litt rausere, og ha mer tillit i møte med hverandre. Mange ganger har jeg gledet meg over tegn til at både raushet og tillit finnes og får næring. At det vokser et felles "vi" når folk møtes, snakker og lytter, opplever og skaper sammen. Derfor har for eksempel kulturskolen spilt en viktig rolle for oss, og bør fortsatt være ei satsing. 

Det å se resultater av politikk tar tid. I mange tilfeller lengre tid enn én valgperiode. Politikk er prioriteringer, valg om hva vi kan og vil innenfor et økonomisk handlingsrom. Handlingsrommet har vi nå åpnet gjennom å komme ut av ROBEK. Det må utvides og vedlikeholdes med langsiktig styring som bygger på godt planverk. Vi har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel med god medvirkning fra innbyggerne. Arealdelen er i gang, og flere viktige planer står for tur.

Politikk er også påvirkningsarbeid. Vi må sette Hamarøy på kartet på en positiv måte og løfte våre saker til andre som tar avgjørelser. Derfor har jeg lagt vekt på å få både fylkesrådet og rikspolitikere på besøk. Det å bli kjent med kommunen vår på nært hold gir inntrykk, og det har skapt resultater.

Vi har fått støtte til et stort utviklingsprosjekt som skal ta tak i rekruttering, omdømme, kompetanse og boligbygging. Det må følges opp for å gripe mulighetene som industriveksten gir.

Sammen med Steigen er vi også i gang med et løft for landbruket. 

Det er kraft i å stå sammen. Når næringsliv og innbyggere forsterker sakene som folkevalgte fronter, gir det større tyngde til det vi vil oppnå. Slik som stafetten for Knut Hamsun vgs helt til fylkestinget, og Hamarøybussen som vi fikk tilbake tre dager i uka. Fremover må vi sammen gjøre alt vi kan for å sikre Ulvsvågskaret en plass i Nasjonal Transportplan. Grunnlaget er lagt ved at vi har fått gjennomslag når fylkestinget har gitt sine prioriterte innspill. 

Denne uka kom nyheten om at E6 Sørfold får fire milliarder til oppstart i 2024. Det viser at det nytter når alle drar i samme retning. Jeg er topp motivert for å fortsette jobben for E6 helt frem til Bognes! 

Senterpartiet stiller med ei sterk liste som vil ta hele Hamarøy i bruk. Jeg ber om tillit til å lede laget. Godt valg!

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.