– La ferga leve som var slagordet for Skutvik sambandet, la oss jobbe sammen om bedrer E6 gjennom Hamarøy enn å ta fra oss tilbudet vi har, mener Ketil Olsen. Illustrasjonsfoto: Arkiv.

Leserinnlegg: La oss jobbe sammen for en bedre E6 gjennom Hamarøy

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Ketil Olsen

Endelig var man et steg videre med å få på plass reguleringsplanen for tunnel gjennom Ulvsvågskaret ikke før dette var på plass leser man i NordSalten Avis at NLF ønsker å legge ned E6 sambandet Bognes -Skarberget og ha all fergetrafikk over fylkesvei 827. Årsaken er å få en tryggere transportvei.

Leder i NLF Referer til hvor utfordrende det er å kjøre over Hamarøy spesielt på vintertid, Nordkilsvingen og Ulvsvågskaret. Vi kan alle være ening om at dette er krevende flaskehalser på E6 for større kjøretøy. Om Dragskrysset – Bognes er alvorlig ulykkesbelastet sammenlignet med andre strekninger på E6 er jeg usikker på. Men å legge om tungtrafikken over på fylkesvei 827 vil redusere tungtrafikken noe, hva med de 22 000 trailerne som reiser over med Bognes-Lødingen årlig, de må passere samme flaskehalser selv om E6 trafikken går over fylkesvei 827. Utgjør denne trafikken ingen ulykkesrisiko før de kommer til Bognes? Er de også tenkt over fylkesveien 827?

For å dra fram statistikken på fergene i 2022 reiste det tett på 13 00 større kjøretøy Bognes -Skarberget, 22 000 Bognes -Lødingen og 23 000 Drag -Kjøpsvik. Som du ser av tallene, går det en større andel av tyngre kjøretøy på E6 til Bognes. Hadde det ikke vært i NLF interesse at E6 fram til Bognes kom snarest inn på Nasjonal transportplan og ikke kortsiktig løsninger. Vi må heller samle oss for å få utbedret E6, tunnel gjennom Ulvsvågskaret og Tortenåsen. Jobbes det mot hverandre blir det ingen vinnere, men bare tappere i lang tid fremover.
 
Endelig har vi fått vi bedre helårs fergefrekvens på E6 sambandet, dette medfører raskere reisetid for oss lokalt som skal en liten tur til Ballangen/Narvik. Kjøpsvik Bygdelag har ytret ønske om at B ruta skal legges i ro når det er driftsproblemer på fylkessambandet 827 og nå er NLF ute og skal frarøve oss B ruta. La ferga leve som var slagordet for Skutvik sambandet, la oss jobbe sammen om bedrer E6 gjennom Hamarøy enn å ta fra oss tilbudet vi har.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.