Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Foto: Privat.

Løgn og usynliggjøring skaper ikke forsoning

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget.

Når øverste politiske leder forteller løgner i Tingretten og mener Nordkalottfolkets gruppe på Sametinget ikke eksisterer, er det umulig å delta i politiske debatter. 

I januar gikk NKF til Tingretten og begjærte midlertidig forføyning (dvs stopp) i manntallsaken, hvor Sametinget har gitt Telemarksforskning oppdrag å granske alle 23500 manntallsførte, finne ut om vi egentlig oppfatter oss som same. Dette kan så knyttes opp mot alder, bosted, politisk tilhørighet, og syn i ulike samepolitiske saker. 

Underveis i prosessen, sendte plenumsledelsen via sin advokat, tilsvar til Tingretten, datert 24. januar 2024. Der hevdet de at Nordkalottfolket ikke har regnskap og heller ikke har egen økonomi – og dermed ikke «partsevne», dvs ingen rett til å blande oss i saken. 

Hvert år siden 2005, har plenumsledelsen selv godkjent regnskapet vårt. Hvert år siden 2005 har plenumsledelsen gitt oss penger til politisk arbeid. Samtidig som brevet ble sendt Tingretten, fikk vi brev om at penger var på vei. Fra plenumsledelsen. 

Plenumsledelsen kan ikke si at de ikke visste – dette var et helt bevisst valg å påstå at vi ikke har det. Men så enkelt å motbevise. På folkelig språk kalles dette å lyge i tingretten. I juridiske termer kalles det å «gi uriktig opplysning til retten», i Straffeloven. 

utsnitt fra Sametingets påstand i Tingretten fra 26. januar. Foto: Privat

På sametinget fremmet vi derfor mistillit mot plenumsledelsen. Plenumsledelsen har løyet om oss, eller på parlamentarisk språk: gitt feilinformasjon. Vi ble nektet å stemme over mistilliten, og nå er spillereglene endret på Sametinget: heretter skal mistillit fremmes som ny sak, og flertallet skal stemme over om mindretallet får fremme tillit, uansett hvor alvorlig saken er. 

Plenumsledelsen hevder i Tingretten at Nordkalottfolket som gruppe ikke finnes på Sametinget, vi har verken regnskap eller økonomi. Det har plenumsledelsen skrevet til Tingretten. Plenumsleder vil verken beklage, og Sametingets plenum vil heller ikke la oss fremme mistillit, for flertallet skal heretter bestemme om man kan fremme 

Det er så stygt at vi har ikke godt nok vokabular for å beskrive det. Etter nøye overveielser, fortsatt vi likevel plenum, la frem alle våre godt forberede forslag i saker, men deltok ikke i debatten. Vi kan ikke debattere mot partier som ikke anerkjenner vår eksistens. Men vi konstaterer at man er villig til å bryte det demokratiet, for å hindre oss som parti å gjøre jobben vår – være en stemme i den samiske debatten. 

Ansvaret for dette, ligger hos plenumsledelsen, og flertallet på sametinget og som vi vet: NSR, AP og SP samarbeider om dette på sametinget. 

Hele uken har vi da hørt hets fra talerstolen og fra tilhørerbenken. Og knusende dom fra våre partimotstandere: de mener vi er respektløse ovenfor våre velgere. 

Så unnskyld velgere. Vi må stå opp for oss sjøl, for dere sjøsamer, fastboende samer, alminnelige moderate samer. Vi må kjempe denne kampen som synes håpløs. Samtidig kan jeg forsikre dere: vi har fremmet de aller beste sakene til plenum. Vi vil endre reindriftsloven, så vi blir likeverdige som samer, vil endre motorferdselloven så vår naturbrukskultur får leve videre, uten å bli ytterligere fornorsket.  Vi har fremmet likeverdighet mellom samer, og mellom nordmenn og samer, som de fremste sakene denne uken. 

Sa jeg forresten at forsoning er tema på Sametinget denne uken? 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.