Seksjonsleder Sissel Eidhammer forteller at Nordlandssykehuset ønsker å synliggjøre samisk kultur. Foto: Randi Angelsen.

Nordlandssykehuset vil sikre samiske pasienter tjenester av god kvalitet

Nordlandssykehuset markerte samenes nasjonaldag med fagdag og flere konserter.


Torsdag 9. februar var det mulig for ansatte ved sykehuset å øke sin kompetanse i samisk språk og kultur da det arrangert kurs i samisk språk- og kulturkompetanse.

– Vårt mål er at samiske pasienter og deres familier møter et helsevesen som har kunnskap om samisk språk, historie og kultur. Denne kunnskapen kan være avgjørende for å sikre samiske pasienter og deres pårørende trygge tjenester av god kvalitet.

– Vi vet at mangel på kunnskap, kan føre til tap av viktig forståelse mellom pasient og behandler om helsefaglige vurderinger, forklarer seksjonsleder Sissel Eidhammer ved Seksjon for helsekompetanse og brukermedvirkning.

Konserter med samiske artister

Sykehuset gjorde også flere andre tiltak i anledning samenes nasjonaldag. På programmet sto blant annet mini-konserter med Ronja Larsen i Bodø, mens Kalle Urheim opptrådte i Lofoten. Sykehusbibliotekene var rigget til med utstilling og det ble servert Bidos med gáhkko i kantina.

– Med disse arrangementene ønsker vi også å synliggjøre at vi har en samisk befolkning som vi skal ivareta, avslutter Sissel Eidhammer.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.