Vi i Hamarøy og Tysfjord Bondelag kjemper for et landbruk der gårdsdriften også i distriktene kan stå 100% for husholdningens inntekt, i stedet for at bøndene tvinges til å ha både en og to jobber utenom drifta, skriver Hamarøy og Tysfjord Bondelag.
Debatt:

«Økonomien til små og mellomstore bruk må styrkes»

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Hamarøy og Tysfjord Bondelag

Vi går i mot en ny vår og lysere tider, og forhåpentligvis også lysere tider for landbruket.

Med en ny regjering og en nordnorsk kvinne bak rattet i landbruksdepartementet, har vi all grunn til å forvente handlekraft og raushet i sær for distriktslandbruket her nord.

Vi i Hamarøy og Tysfjord Bondelag har siden tidlig på nyåret samlet medlemmer for å gjennomgå studiemateriell og arbeide systematisk med spørsmål for å komme med gode innspill på de områder som er viktig for oss her lokalt, slik vi gjør hvert år. Vi har hatt jevnlige møter på Teams, og er glade for at vi kan bruke digitale media som samlingsarena når avstandene er store og smittetrykket høyt.

Landbruket som Hamarøy og Tysfjord Bondelag skal kjempe for kan vel sies å være et godt bilde på hva distriktslandbruket og vi i Nordland sliter med; nedbygging av matjord, dyrkbar jord som går ut av drift, gamle gårder med driftsbygninger som forfaller, manglende generasjonsskifte, fraflytning, gjengroing og forfall av kunnskap.

Det distriktet mister ved at det lokale landbruket forsvinner er uerstattelig. Generasjoner med hardt arbeid for å fø befolkningen går i glemmeboka, vi mister naturmangfold og levende bygder og ikke minst mister vi den lokale og nasjonale matberedskapen.

Hamarøy og Tysfjord Bondelag går i årets innspill til jordbruksforhandlingene inn for å styrke økonomien til små og mellomstore bruk. Vi legger lista høyt både når det gjelder tetting av inntektsgapet og virkemidler for å oppnå dette. Vi har i vårt lokalområde unike og naturgitte forutsetninger for beiting i utmark, slik det har vært gjort i århundrer før oss, og går blant annet inn for ett nytt tilskudd for ku med kalv på beite. Sau og lam er uvurderlige i våre utmarksbeiter som bidrar til å holde kulturlandskapet ved like, og økonomien for bruk med sau og lam må prioriteres og styrkes for at vi fortsatt skal kunne ha det i vårt område. For melkebønder ønsker vi også ett løft for de små og mellomstore brukene, disse er som ofte også omfattet og påvirket av nye regelverk for oppstalling av dyr og har store kostnader og investeringstiltak foran seg for å kunne fortsette å drive ihht. Regelverk. Alt dette er tiltak vi i Hamarøy og Tysfjord Bondelag spiller inn til jordbruksforhandlingene for å bevare det landbruket vi har, men også kraftfulle tiltak for å rekruttere og få inn yngre krefter som kan vise veien for framtidas landbruk.

Vi er også opptatt av at rammer, vilkår og økonomien for grønt-næringen er forsvarlige slik at vi øker norsk selvforsyning av dette. Norskandelen i kraftforproduksjonen er viktig for vår selvforsyning, samt økonomien for matkorn og proteinvekster. Også økologisk landbruk trenger ett stort løft; markedet og etterspørselen etter økologiske produkter øker. Ved ikke å ta etterspørsel og forbruker på alvor og prioritere økologisk produksjon i Norge, gir vi fra oss markedsandeler til utenlandske produsenter som igjen gir lite eller ingenting igjen for norsk verdiskapning. Vi står opp for et anstendig og verdig landbruk der bonden kan være trygg på å få avløser for ferie og fritid, ved sykdom og ved familieforøkelse.

Vi i Hamarøy og Tysfjord Bondelag kjemper for et landbruk der gårdsdriften også i distriktene kan stå 100% for husholdningens inntekt, i stedet for at bøndene tvinges til å ha både en og to jobber utenom drifta. Slik det er for mange nå så betaler bonden av egen lomme for at forbrukeren, du og jeg, skal ha smør på brødskiva og ribbe til jul

Norge trenger Bonden, Nordland trenger Bonden og Hamarøy og Tysfjord Bondelag står på for at vi i vårt lokalområde skal ha aktive bønder som produserer verdens reneste mat til befolkningen.