Ingvald Sørensen. Foto: Arkiv

Orientering om demens

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Ingvald Sørensen.

Etter initiativ fra Hamarøy pensjonistforening hadde kommunens hukommelsesteam en orientering om demenssykdommer tirsdag 7.nov. Kommunen dekket utgifter til annonse og leie av møtelokaler, og Hamarøy pensjonistforening serverte kaffe og kjeks. Det var et nyttig og nødvendig møte fordi mange av de ca. 30 oppmøtte ikke kjente til teamet og dets arbeid. Her har nok kommunen en utfordring.

Vi fikk en grundig og god gjennomgang av tegn på, og utviklingen av sykdommen, og hva teamet kan bidra med.

Alzheimer er den mest vanlige typen hjernesykdommen, og er alvorlig og krevende, men betegnes ikke som en naturlig del av å bli eldre, men sykdommen kan ramme alle og mye tyder på at det kan være arvelige gener.

Forskerne vet stadig mer om hva som skjer i hjernen, men mangler den medisinske nøkkel for å begrense, eventuelt stoppe utviklingen. Medisiner kan for noen forsinke utviklingen. Det forskerne sier er at aktivitet av ulike slag kan stimulere utviklingen, og her er spørsmålet og utfordringen; Hva gjør Hamarøy kommune?

Det skal sies at de bygningsmessige forhold har mange svakheter, videre mangel av fagpersonell, språkvansker og kanskje videreformidling av forståelse av sykdommen. Dette kan føre til passivisering, isolering og unødig medisinering av pasientene i stedet for aktivisering.  

La meg avslutte med å si det er mange engler som arbeider der.

Vi kan ikke gjøre noe med utvikling av medisiner, utenom å støtte forskningen økonomisk, men vi bør gjøre langt mer på de områder vi kan gjøre noe for å stimulere pasientene. I første rekke gjelder det Hamarøy kommune, men også lag og foreninger, og ikke minst vi som pårørende og medmennesker. Frivilligsentralen har også her en koordinerings oppgave. 

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.