Oppe fra venstre: Britt Kristoffersen og Are Strand. Nede fra venstre: Kurt Ediassen og Sverre Chr. Eriksen.
Meninger:

På ville veier i formannskapet

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Are Strand, Britt Kristoffersen, Sverre Chr. Eriksen, Kurt Ediassen -
Kommunestyrerepresentanter, Hamarøy Senterparti.

Til møtet i Hamarøy formannskap 7.juni hadde kommunedirektøren tatt initiativ til, og anbefalt bruk av midler fra kraftfondet for å få asfaltert to kommunale veier. Det ene gjaldt nødvendig opprusting av en liten strekning: En tungt trafikkert vei som går til to trelastforretninger, et mekanisk verksted, en maskinentreprenør, vekstbedrift og Iris miljøtorg, i tillegg til helikopterlandingsplass, barnehage og boligfelt. Det andre gjaldt den kommunale grusveien til Tranøy fyr. En reiselivsbedrift og destinasjon som er blant Hamarøys fremste merkevarer, med anslagsvis 7-8000 besøkende hvert år, ifølge driver. Bokstavelig talt et fyrtårn i reiselivssammenheng. Siden 1993 har Kystverket leid ut anlegget til kommersiell virksomhet, slik at det i snart 30 år har skapt arbeidsplasser og inntekter. Like ved fyret ligger også eiendommen Fyrvika der nye eiere arbeider med et privat reguleringsforslag med sikte på å etablere hotell.

Kommunedirektørens initiativ kom til tross for at det nå arbeides med en helhetlig veiplan, men likevel godt begrunnet. Det var NÅ muligheten bød seg til å få rimelig asfaltering på to veier der det er stor trafikk. Ei investering man kunne fått til gjennom kraftfondet, der det også skulle jobbes videre med eventuell medfinansiering for å redusere kommunens andel. Dette ville gitt redusert behov for vedlikehold i årene fremover og spart kommunen for utgifter. En slik mulighet med samtidig asfaltering av fylkesvei i nærheten vil neppe by seg igjen på mange år, særlig for veien til Tranøy fyr. 

Dette burde alle sett som en gladsak! Muligheten burde vært tatt! 
Hamarøy Senterparti er vel vitende om at vi har flere kommunale veier med store behov, og vi ser frem til å få på plass en helhetlig veiplan. På grunn av dårlig kommuneøkonomi og robekstatus har veivedlikeholdet vært redusert og nedprioritert i mange år. Veiene våre er ikke bra. Derfor var vi også positive til dette forslaget! En godt begrunnet løsning, som kunne gi oss en start på å snu den kommunale veistandarden til det bedre. Det er vanskelig å forstå at ikke flere vil prioritere et tiltak som også vil bety mye for en rekke bedrifter. Det er bare å beklage at formannskapets flertall ikke ser de gode løsningene når de er der, og avviser kommunedirektørens initiativ.