Fred-Eddy Dahlberg, Hamarøy Fremskrittsparti. Foto: Bård Eriksen

Politisk analyse eller hva?

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Fred-Eddy Dahlberg, Hamarøy Fremskrittsparti.

Leser i NordSalten avis i dag 23. august, analyse av redaktør Finnesen og medskribent Rimpi, der disse tar utgangspunkt i nasjonale meningsmålinger som referanse for kommende lokalvalg i Hamarøy. 

Vi tror ikke det politiske landskapet i Hamarøy er like entydig som disse beskriver! Mange med oss vil heller peke på at den representative folkemeningen er mere nyansert enn som så – det bekrefter også resultatet fra underskriftslistene knyttet til innbyggerforslaget primo 2022.

479 underskrifter bak innbyggerforslaget vil utgjøre rundt 30% oppslutning, om en benytter samme tall som artikkelen baserer seg på! I motsetning til at underskriftslistene ble tilgjengeliggjort umiddelbart for alle og enhver, er kommunevalget hemmelig, en faktor som kan bidra positivt til utfallet av valget?

Det sagt, bevegelsen bak innbyggerforslaget startet i november 21, økte i omfang og med deltagelse i gruppen som bestod av 12 – 15 aktive deltagere, flere fra de etablerte partier. Dette gir også usikkerhet ift hvordan stemmegivningen i kommende valg kan gi utslag for de enkelte parti? 

I utviklingen av innbyggerforslaget ble det etter hvert behov for å møte media og her ble mitt navn fremmet. I ettertid ville det vært høyst betimelig at flere enn meg sto frem. Herunder representanter, som har vært mer enn taus ift sine roller med å formulere tekst og tegne grenser! 

Det hjelper heller ikke på popularitet og sympati at både prest og ordfører i separate innlegg i media tillegger FrP rasistiske motiver!

Redaktør og skribent beskriver FrP i Hamarøy som kontroversiell i deler av kommunen og postulerer at FrP kan tape stemmer pga meg som toppkandidat for partiet. Jeg kan opplyse at det i den mest hektiske tiden etter innbyggerforslaget, kom mange positive tilbakemeldinger rundt om, også fra Drag og det Lulesamiske miljøet med beskjed – stå på! Noe mer nyansert enn hva som artikkelen beskriver!

Vi tar også med oss bakteppet med tvangssammenslåing, språkforvaltning, valg, fire år med uoversiktlig politikk og et lokaldemokrati i utakt med innbyggerne!

Frp går til valg med vårt valgprogram og våre kandidater og ber om at vi skal bedømmes ut fra dette!

Det kan oppfattes som om redaktør og skribent gjennom sine analyser og vurderinger av mulige resultater av valget, indirekte men utilsiktet «framsnakker» AP og Høyres kandidatur?

Sammenstillingen av partioppslutning etter dette valget er ikke et svar med to streker under?

Formelt samarbeid og/eller uformelle sak-til-sak konstellasjoner i posisjon/opposisjon – valgresultatet, sonderinger og mulige samarbeidsavtaler skal konkluderes – før den tid – godt valg til alle stemmegivere!

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.