Politimester i Nordland politidistrikt, Heidi Kløkstad. Foto: Politiet Foto: Politiet

Pride - styrken i inkludering og mangfold

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Politimester i Nordland politidistrikt, Heidi Kløkstad 

Pride minner oss om å fortsette å jobbe for å skape et samfunn der mennesker kan leve uten frykt for diskriminering, hat eller vold på grunn av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det er en påminnelse om at vi alle, inkludert politiet, har en rolle å spille i å bygge et inkluderende samfunn.

Markeringen, som oppstod som en protest og kamp for like rettigheter, har utviklet seg til en årlig begivenhet som feirer den stolte identiteten til mennesker fra LHBTQ+ -miljøet (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, queer og flere). Denne feiringen er mer enn bare festlig begivenhet - den markerer viktigheten av inkludering og mangfold i dagens samfunn.

Hedrer mangfoldet

Som politimester mener jeg feiringen er en påminnelse om at alle mennesker fortjener kjærlighet, aksept og like rettigheter, uavhengig av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det er en feiring av modighet og utholdenhet i møte med motstand og diskriminering. Når feiringen samler mennesker fra alle samfunnslag, uansett kjønn, alder, etnisitet eller religion, er det for å hedre mangfoldet blant oss. Markeringen er en viktig påminnelse om at samfunnet er mer robust når vi er sammen og respekterer hverandres unike egenskaper.

Et rikere og mer levende samfunn

Inkludering er ikke bare å tolerere eller akseptere, det handler også om å verdsette og anerkjenne forskjellene våre. Når vi gir plass for alle stemmer og erfaringer, mener jeg at vi skaper et rikere og mer levende samfunn som kan berike oss alle. Det handler om å bygge broer og bryte ned barrierer som hindrer noen fra å delta fullt ut i samfunnet. Først når menneskene likestilles, og gis de samme rettighetene og mulighetene, kan vi snakke om et inkluderende samfunn.

Politiet skal bidra til trygghet

Når politiet oppfordrer til å feire Pride, er det for å sende en viktig beskjed til de som føler seg marginalisert eller diskriminert: Man er ikke er alene, alle er verdifulle og hver enkelt historie og identitet er like verdifull som alle andres. Dette mangfoldet er det politiets oppgave å verne om. Ingen skal oppleve hatkriminalitet eller vold på bakgrunn av kjønnsidentitet eller seksuell orientering. Politiet tar ikke for gitt at alle mennesker kan leve fritt og autentisk, og det er min oppgave å sørge for at politiet i Nordland bidrar til trygghet for personer i LHBTQ+ -miljøet.

Egne fordommer og holdninger

Feiringen av Pride er også en påminnelse om at det fortsatt er behov for oppmerksomhet om likestilling, rettigheter, muligheter og trygghet for alle. Selv om mye er oppnådd, er det fortsatt utfordringer i samfunnet som må overvinnes. Samtidig gir Pride oss alle en mulighet til refleksjon og selvutforskning. Det er en anledning til å stille spørsmål ved våre egne fordommer og holdninger og lære av LHBTQ+ -miljøets erfaringer. Det gir oss en mulighet til å vokse som mennesker og som samfunn, ved å forstå og anerkjenne det mangfoldet som omgir oss.

Ingen regnbue er komplett uten alle fargene. Et trygt og godt samfunn er ikke fullstendig uten inkludering og mangfold.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.