Johanne er pensjonert, og ansatt i 20 prosent stilling som sykepleier. Foto: Privat

–⁠ Rekrutteringen daler når man ikke får disse pensjonistene til å jobbe, og må betale enda mer for vikarer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har lagt inn et lovforslag, som foreslår endring i sykepleierpensjonsloven med virkning allerede fra januar 2024.


Regjeringens forslag om å fjerne innmeldingsgrensen vil bety at man ikke lenger kan jobbe på vanlig lønn uten at pensjonen fra KLP blir redusert. 

– Lovforslaget er vanskelig å forholde seg til, nettopp fordi vi står i en situasjon der vi trenger all den arbeidskraften vi kan få. Hamarøy har brukt millioner på vikarer, hvordan i all verden skal det gå om man ikke kan bruke dem?

Det sier den pensjonerte sykepleieren Johanne Ellingsen til NordSalten Avis. 

Johanne har vært fulltidspensjonist siden 2014, men jobber fortsatt som sykepleier i 20 prosent stilling. Dagens regelverk sier at man som sykepleier kan jobbe 20 prosent, uten at dette berører pensjonen. Dersom en pensjonert sykepleier blir meldt inn i lønnssystemet på 21 prosent stilling, vil hen automatisk bli trukket i pensjon. 

Sykepleier for 230 kroner i timen

NordSalten Avis omtalte nylig Hamarøy kommunes millionbruk av vikarer innen helse og omsorg. Johanne mener at kommunen burde brukt langt flere pensjonister i sykepleieryrket, men at kommunen også må sette større pris på dem - bokstavelig talt.

– Jeg hører mange sier at, "jeg føler meg mindre verdt enn andre". Det ligger nok litt bitterhet i dem.

– I dag betaler de skikkelig lønn til dem som er vikarer. Vi som er pensjonister får en tredjedel av deres lønn, fordi vi er innsatt på den pensjonistlønna, som er 230 kroner timen.

Johanne mener at verdien av å ha pensjonerte sykepleiere i jobb er uvurderlig. 

– At ikke staten ser verdien av å gi pensjonistene et løft, skjønner jeg ikke. Jeg kunne forstått det om det hadde vært slik at de ikke bruker de pengene, men det gjør de jo, på dyre vikarer. Det kommer å bli enda verre. Veldig mange hopper av faste stillinger, går inn i vikarbyrå, lar seg leie seg inn av vikarbyrå til de samme arbeidsplassene og får mye mer i lønn. Da må kommunene betale mye mer, mener Johanne. 

Hun legger til:

– Rekrutteringen daler når man ikke får disse pensjonistene til å jobbe og må betale enda mer for vikarer. En annen ting, er at pensjonistene ofte har stor kompetanse. Det er folk som har jobbet i årevis. Det vil si, ingen opplæring og ingen språkopplæring. De går inn og gjør jobben fra første minutt. Det er veldig besparende, sier Johanne. 

Kommune-Norge er pliktet til å forholde seg til regjeringens lovverk og bestemmelser. Men Johanne ser stor gevinst i at kommunen hadde jobbet mer strategisk for denne arbeidsgruppen. 

– Det som jeg tenker også, nå er det jo mange pensjonister som har gått av, men som kunne vært brukt. Fremover vil det jo også være mange som går av, som kan fortsette. Kommunen burde hatt en rekrutteringskampanje med pensjonister. Lov de gull og grønne skoger, og få dem til å jobbe rett og slett. Det klarer de om de bryr seg om den enkelte, mener Johanne.

Fordeler og ulemper 

Dersom dette lovforslaget går gjennom, vil naturligvis mange pensjonerte sykepleiere miste motivasjon til å fortsette å jobbe på gulvet.

Kommunalleder for helse og velferd i Hamarøy kommune, mener det kan bli vanskeligere å få flere pensjonister til å ønske å jobbe. 

– Hvis det skulle bli slik at muligheten til å jobbe for full lønn bortfaller, tror jeg vi fort kan miste ressursen vi har i dag. Er redd for at det vil være lite interessant for fremtidige pensjonister å påta seg jobb med dagens pensjonistlønn. Konsekvensen kan da være at vi ikke får benyttet denne arbeidskraftressursen som noen pensjonister har, sier Jorunn Helene Ervik.

Ordfører Britt Kristoffersen Løksa forstår at en motivasjon kan falle bort, men kan også se en mulighet med det nye lovforslaget. 

– Generelt tenker jeg at fordelen i eventuelt endring av regelverk ligger i at det blir mulig for deltidsansatte sykepleiere å få pensjonsgivende uttelling fra første time, likt andre ansatte i kommunal sektor. Og det er mulig for pensjonister å jobbe på egne vilkår som pensjonistlønn, en annen avlønning, men ikke avgrenset oppad til 20 prosent stilling, som også gjelder sykepleiere. Ser at det kan være noen som opplever at ei gulrot blir borte likevel, avrunder Løksa. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.