Håkon Rønning Vahl, utvalgsmedlem i Åpne Høyre og Lars Filip Paulsen, ordførerkandidat Hamarøy Høyre.

Retten til å være seg selv skal gjelde alle, uavhengig av seksuell legning, kjønnsidentitet eller minoritetsbakgrunn.

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Lars Filip Paulsen, ordførerkandidat Hamarøy Høyre og Håkon Rønning Vahl, utvalgsmedlem i Åpne Høyre.

Dessverre opplever mer enn 1 av 4 skeive i Norge hets og diskriminering. Dette problemet forsterkes spesielt for de som tilhører en dobbel minoritet og bor i mindre steder med begrensede nettverk og organisasjonsliv. Dette kan føre til økt utenforskap, isolasjon og manglende aksept. Derfor er det viktig å skape inkluderende miljøer hvor alle kan være seg selv, både i bygdene og byene.

Rapporten "Skeiv på Bygda" fra 2015 viser at LHBTIQ-personer i bygdene ikke opplever samme grad av inkludering og støtte som de i byene. De rapporterer om daglige situasjoner som ikke er inkluderende og som bidrar til minoritetsstress. Dette er en av årsakene til høyere forekomst av depresjon, angst, rusproblemer og selvmordsforsøk blant personer med minoritetsbakgrunn.

Selv om det har skjedd fremgang siden 2015, som den økende aktiviteten rundt lokale Pride-arrangementer og skeivt kulturår i forbindelse med markeringen av 50-årsjubileet for avkriminaliseringen i 1972, er det viktig å jobbe kontinuerlig for inkludering og aksept gjennom hele året.

Skolen spiller en avgjørende rolle som oppvekstmiljø, og Høyre mener det er viktig at alle barn og unge møter en trygg og inkluderende skole, uavhengig av hvor de bor. Det krever at alle ansatte i grunnskolen og videregående skole har tilstrekkelig kompetanse og verktøy for å ivareta elever som bryter med normer knyttet til kropp, kjønn, seksualitet og etnisitet.

Forskning viser at undervisningen om kjønn og seksualitet i skolen ofte mangler kompetanse og bevissthet. "Skeiv på Bygda"-rapporten viser at en heteronormativ og lite inkluderende seksualitetsundervisning bidrar til opplevd minoritetsstress blant LHBTIQ-personer i distriktene. Derfor mener Høyre at seksualitetsundervisningen må forbedres og at kompetansen på områder som reproduktiv helse, kjønnsmangfold, LHBTIQ+, kropp og grensesetting må økes.

For barn og unge er det viktig å ha rollemodeller de kan identifisere seg med og som representerer mangfoldet i samfunnet. Derfor bør ressursene til skolebibliotekene økes, slik at  LHBTIQ-litteratur blir mer tilgjengelig, også i distriktene.

Idretten er en annen viktig arena for mange barn og unge, hvor de lærer om lek, mestring og lagånd. Dessverre er homofobi fortsatt utbredt, også innen idretten. Høyre mener at nøkkelen til holdningsendringer ligger i kompetanseheving, men også i gode forbilder blant voksne i idretten.

For Høyre henger retten til å være seg selv høyt. Høyre ønsker et samfunn der alle har de sammemulighetene for å lykkes uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet eller funksjonsevne. Det er verdier som må gjennomsyre alle lokalsamfunn for at de skal oppleves trygge og som et godt sted å vokse opp i og bo i for alle. Vi må aldri slutte å jobbe for et samfunn hvor alle, både i by og bygd, opplever en hverdag fylt av støtte, inkludering og gode forbilder – en hverdag fri fra hets.

Den 19. juni skal vi i Hábmer-Hamarøy feire Pride for andre gang. Som medlemmer av Høyre ser vi denne markeringen som en betydningsfull anledning til å hylle mangfoldet blant både skeive personer og minoriteter.

 

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.