Jacob Dybvald Ludvigsen. Foto: Privat.

Rødt Steigen er fellesskapets vakthund

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Jacob Dybvald Ludvigsen, 4. kandidat, Rødt Steigen

I kommunestyremøtet i Steigen 14. februar fikk administrasjonen blankofullmakt til å utforme, utlyse og inngå tilvisningsavtaler med utbyggere. Rammene for avtalen ble utlyst forrige fredag, og dokumentet ligger blant kommunens kunngjøringer.

Utbyggere kan nå levere tilbud, og administrasjonen planlegger å inngå avtaler i månedsskiftet juni/juli.

Avtalen innebærer at utbyggere får gunstige husbanklån for å bygge inntil  75 nye kommersielle leiligheter, hvorav minst halvparten ønskes bygd i Leinesfjord.

Kommunen har rett til å henvise vanskeligstilte som potensielle leietakere til utleier, inntil 40% av boligenes kapasitet.

Leiekontrakt er kun mellom utleier og personen som leier, men kommunen har anledning til å legge rammene gjennom avtalen. Det står i utlysningen at leiepris vektlegges, men det står ingen krav til hvordan husleien skal reguleres.

Siden utleieren(e) funksjonelt får stålgrep på boligmarkedet for vanskeligstilte i Steigen de neste 20 årene, potensielt uten annen regulering enn husleieloven, får de anledning til å skvise leietakerne. I mange vanskeligstiltes tilfelle er det vi, gjennom NAV, som til sist betaler husleia.

Jeg sier ikke at utbyggere/utleiere er sleskinger, men aksjeselskaper skal ifølge aksjeloven gjøre det som er mest lønnsomt for aksjonærene. Kan de kreve mer i leie enn strengt tatt nødvendig, skal de det. Eller risikere søksmål fra aksjonærene.

Uten krav og kriterier som hindrer slik profittering, vil det skje. Denne utlysninga fremstår som velintensjonert, men tar ikke hensyn til den kommersielle sektorens profitt-tvang.

La dette ikke bli en ny "kaia på Storskjæret Øst", hvor kommunen sitter med skjegget i postkassa fordi en avtale ikke eksplisitt sikrer fellesskapets interesser.

Utlysningen for tilvisningsavtaler er også særdeles sentraliserende.
Minst halvparten av leilighetene skal ligge i Leinesfjord, og vi kan faktisk ende opp med at alle bygges der. Det er flere partier enn Rødt som ønsker seg boligbygging i bygdene. I hvert fall trodde jeg det.

Kommunestyret abdiserte sin rolle som samfunnsutvikler, og lempet alt ansvar over på administrasjonen.

Jeg er stolt av at Rødts faste representant Bjorulf Ødegård fremmet endringsforslag som ville krevd at tilvisningsavtalen måtte godkjennes av kommunestyret før utlysning. Dette ville sikret at kommunestyret i det minste holdt én hånd på rattet. Endringsforslaget vårt ble dessverre nedstemt, mot Rødts ene stemme.

Med vedtaket forrige kommunestyremøte, som medførte utlysningen som den er nå, har alle partier som er mot sentralisering og velferdsprofitering sviktet.

Men, utlysningen har en klausul nederst som lyder følgende:
"Oppdragsgiver tar forbehold om avlysning av deler eller hele konkurransen dersom det foreligger saklig grunn"

Det er altså ikke for sent. Rødt ønsker at kommunestyret trekker utlysningen tilbake for å sikre at den ivaretar bygdene og hindrer velferdsprofitering, før den utlyses på nytt.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.