Ole-Gunnar Iversen, Rødt Steigen. Foto: Raymond Engmark Foto: Raymond Engmark

Rødt Steigen mot økte forskjeller

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger


Av Ole-Gunnar Iversen, Rødt Steigen

Alt som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i koker ned til at vi har hatt relativt små forskjeller mellom folk. De med høy inntekt har ikke tjent veldig mye mer enn de med lav inntekt, de som bor i distriktet har ikke hatt veldig mye dårligere tilbud enn de som bor i byene og kvinner har blitt mer og mer likestilt med menn. Nøkkelen til å lykkes med dette ligger i velferdsstaten og viljen til å bidra til den. Demokratiet vårt er bygd på tillit, og tilliten har kommet av at samfunnet har vært bygd på likhet og fellesskap.  

Et samfunn som er bygd på likhet og fellesskap vil være truet av det motsatte; ulikhet og utenforskap. Derfor går Rødt til kamp mot de økte forskjellene i Norge.  

Norge er nå midt i en priskrise, hvor prisene på strøm, mat, husleie og renter har skutt i været på samme tid. Prisene har økt mye mer enn lønningene og trygdene. Det har ført oss i en situasjon hvor over halvparten av Norges befolkning oppgir at de ikke har økonomisk trygghet. Dette er selvsagt mest alvorlig for de med minst inntekt, for dem handler priskrisa om mer enn økonomisk trygghet; det handler om å skaffe nok mat på bordet, kunne betale for hjemmet sitt og å kunne varme det opp når det er kaldt. På den andre siden er det noen som tjener veldig godt på priskrisa; bankene, dagligvarebransjen, kraftselskapene og staten tjener enorme summer på den økonomiske krisa vanlige folk står i. Dette er en ulikhets-generator som skaper utenforskap og truer suksessoppskriften til det norske samfunnet.

Mye av kampen mot forskjells-Norge handler om nasjonal politikk, men det er også mye vi kan gjøre i Steigen for å kjempe mot ulikhet. Her er tre konkrete saker vi i Rødt vil jobbe for i kommunestyret:

Et fungerende lag rundt barn og unge

Lite er så urettferdig som barn som mister mulighetene til et økonomisk trygt liv fra start. Barnehagene, skolene og helsetjenestene er helt sentrale i å gi barn og unge en god oppvekst som danner et solid grunnlag for voksenlivet. Derfor må vi sørge for å ha dyktige og faglærte lærere og øvrig personal, gode barnehage- og skolebygg og en helsestasjon som har tid og kapasitet til å følge opp barn som trenger det. Rødt mener at dette må ha høy økonomisk prioritet i årene fremover.

En sosial boligpolitikk

Å ha en god plass å bo er et basisbehov for alle mennesker, og noe det norske samfunn burde sørge for å dekke. Steigen kommune må ha en boligpolitikk med et sosialt perspektiv, der kommunale utleieboliger holder en verdig standard og har en overkommelig husleie for de som har behov for dem. Vi trenger også bygging av ikke-kommersielle boliger som kan sørge for at flere har mulighet til å eie sin egen bolig og at disse boligene blir fordelt utover hele kommunen. Steigen skal i gang med å utforme en boligpolitisk plan og her vil Rødt være en pådriver for å beholde et sosialt perspektiv.

Arbeid og trygd å leve av og med

Kommunalt ansatte i Steigen, spesielt innen helse, bør i hovedsak få tilbud om faste og hele stillinger. Kommunen må legge til rette for et arbeidsmiljø til det beste for både ansatte og brukere, hvor man effektiviserer uten å forverre. Den avsindige vikarbruken som suger penger ut fra kommunen til vikarbyråene må bremses. Vi må heller bruke pengene til å belønne fast ansatte og de som har stått lenge i arbeid i kommunen. Vi må beholde de vi har samtidig som vi rekrutterer flere, for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne. For de som står utenfor jobb kan Steigen kommune sørge for å øke sosialhjelpen etter prisveksten og vi er imot alle slags fratrekk ved beregning av sosialhjelp.

Priskrisa og de økte forskjellene vil prege det norske samfunnet i mange år fremover, og Rødt vil være en tydelig og prinsippfast stemme for alle som opplever konsekvensene av dette. Med Rødt i kommunestyret kjemper vi for fellesskap og rettferdighet og vi kjemper mot ulikhet og utenforskap.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.