Brage Larsen Sollund, regionleder i Kreftforeningen Nord-Norge. Foto: Kreftforeningen

«Så, hvordan føles det for Kreftforeningen å tape kampen mot tobakken?»

Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Brage Larsen Sollund, regionleder i Kreftforeningen Nord-Norge.

I en lett provoserende tone åpnet en god venn av meg debatt med budskapet over under årets 17. mai-frokost. Kampen er ikke tapt, men tallene på unges tobakksbruk viser at vi fortsatt har en formidabel jobb å gjøre.

Blant de fleste, også politikere, har det lenge hersket en teori om at de unge ikke røyker lenger. At røyking for lengst er blitt ukult. Dette er en myte vi rett og slett må til livs først som sist, for de harde fakta er som følgende: 1 av 5 unge røyker, 1 av 3 snuser, og e-sigaretter (populært kalt vaping) blir stadig mer populært (SSB). Ved siden av dette viser Ungdomsundersøkelsen 2024 til markante økninger i bruken av tobakksprodukter. Dette forteller oss at trenden er en helt annen enn vi har gått ut fra.

En spesielt stor bekymring vi i Kreftforeningen har er den stadig mer utbredte bruken av vape. Disse produktene har blitt tobakksindustriens nye bakdør inn til unge folks lunger. En nylig undersøkelse ved en ungdomsskole i Tromsø viste at hver femte elev vaper daglig, og at nesten 40 prosent har prøvd eller gjør det jevnlig. Det er sjokkerende høye tall. For oss er det derfor viktig at både foreldre og ungdom blir klare over at vape på ingen måte er risikofritt. Det er avhengighetsskapende, det er identifisert kreftfremkallende og helseskadelige stoffer i produktene, og bruk av nikotinholdige e-sigaretter under graviditet øker risiko for fosterskader og dødfødsel. I tillegg er det fortsatt mye rundt langtidseffekten vi ikke vet. Da er det også ekstra relevant å minne om den dyrekjøpte erfaringen fra sist gang tobakksindustrien ikke «visste» noe om mulige konsekvenser: Nemlig at det i dag dør 5000 nordmenn hvert eneste år som følge av tobakk.

Vi vet at mange ungdommer eksponeres for vape gjennom sosiale medier, der influensere deler bilder og videoer av at de vaper. Dette er med på å normalisere og ufarliggjøre bruken, helt likt reklamekampanjene fra 50-tallet. Et ofte gjentatt mantra fra tobakksindustrien er at produktene er laget for etablerte røykere som ikke klarer å slutte. Det er selvsagt bare tull når vi samtidig ser en markedsføring som helt klart retter seg direkte mot barn. E-sigaretter som ser ut som bamser og godteri, med smak av sukkerspinn og tyggegummi, er ikke designet for røykere i 70-årene. De er ment for å gjøre de unge avhengige av nikotin, slik at tobakksindustrien sikrer kundegrunnlaget sitt for fremtiden.

Og er det noe vi vet så er det at de har potensiale i å lykkes med akkurat det. For de som begynner med e-sigaretter har nesten tre ganger så høy risiko for å begynne å røyke, sammenlignet med de som ikke vaper. Vi må derfor ikke gå i fellen med å gjøre en ny generasjon avhengige i et forsøk på å hjelpe de som allerede røyker med å slutte. Vi må klare å gjøre begge deler samtidig ved å innføre gratis røykesluttprogram i hele landet, i tillegg til en streng regulering av e-sigaretter gjennom for eksempel resepter som sikrer at kun storrøykerne får tilgang.  

Heldigvis har vi kloke og modige politikere her i landet, som i 2023 vedtok forbud mot smak og spennende innpakninger, sånn at e-sigarettene ikke smaker godteri og ser ut som leker. Forbudet, som trer i kraft 1. juli, er en god start, men kampen mot tobakken vil kreve mer av oss. I år er det 20 år siden røykelovens forbud mot røyk inne på serveringssteder trådte i kraft. La oss feire at det da ble tatt lange viktige steg i riktig retning, samtidig som vi lar oss inspirere til å utforme dagens politikk. For jobben vi har foran oss vil nemlig kreve enda flere modige og handlekraftige politikere som våger å ta upopulære og kraftfulle beslutninger.

Ungdommen ved Sommerlyst ungdomsskole har uttrykt bekymring for den økende vaping-trenden. Nå må vi ta ungdommens bekymring på alvor. Derfor bruker vi årets tobakksfrie dag 31. mai til å løfte den skremmende høye tobakksstatistikken blant ungdommene våre. Tiltakene er klare: Tobakksprisene må opp og tobakken må bli mindre tilgjengelig. Vi mener i tillegg at det eneste riktige er et generasjonsforbud mot tobakk. Det betyr at personer født i 2010 og senere aldri skal kunne kjøpe røyk, snus og e-sigaretter. Et slikt forbud vil kunne skåne flere hundre til flere tusen av dagens 14-åringer for lungekreft. Bare i ett eneste årskull. La oss gå sammen om å gi denne gaven til generasjonen som kommer etter. Det skylder vi dem.»

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.