Vibeke Larsen, Nordkalottfolket. Foto: Sametinget

Sametingets valgmanntall - gullet vårt blir til gråstein

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Vibeke Larsen, sametingsrepresentant for Nordkalottfolket

Desember 2022 presset NSR, SP og Ap frem et ønske om gransking av Sametingets valgmanntall, alle frister var brutt og man satt til side sitt eget regelverk for saksbehandling. Vi ser hvor ødeleggende den er for det samiske folk og for Sametingets legitimitet. Derfor har Nordkalottfolket vært klar og tydelig i vår motstand mot denne granskingen fra første stund.

Valgmanntallet er demokratiets gull
Å granske Sametingets valgmanntall er ikke bare en teknisk øvelse, men en handling som mistenkeliggjør alle samer i valgmanntallet. I jakten på disse såkalte “juksesamer” har NSR, Ap og SP på Sametinget tilsynelatende glemt hvorfor valgmanntallet eksisterer i utgangspunktet.

Valgmanntallet er en liste over stemmeberettigede samer. Det er et verktøy for å gi Sametingets vedtak legitimitet. Valgmanntallet er dermed det mest dyrebare vi har i det samiske demokratiet, og det må forvaltes deretter. Det er vårt gull.

Sametinget kontrollerer allerede opplysningene til de som søker seg inn i valgmanntallet. Man opplyser blant annet om sine samiskspråklige forfedre, og bekrefter egen oppfattelse av å være same. Kontrollen er den viktigste delen av å forvalte Sametingets valgmanntall. Men denne granskningen er noe helt annet enn kontroll, som Vidar Andersen fra NSR forsøker å fremstille det som.

Granskningen som NSR, Ap og Sp har igangsatt, vil ikke gi de svarene de selv hevder de ønsker. Men den vil gi Sametinget legitimitetsproblemer lang tid fremover, og samenes tillit til eget organ vil bli svekket.

Spesielt mange kystsamer, føler seg nå sveket av Sametinget. Etter endelig å riste av seg fornorskningens klamme grep og skrevet seg inn, er de likevel mistenkt av Sametinget for ikke å oppfatte seg som nok same.

Granskning uten plenumsbehandling og debatt
Disse momentene alene hadde fortjent en behandling i Sametingets plenum, før man igangsetter en granskning av valgmanntallet. Hverken Ap, NSR eller Sp har vært villig til å drøfte dette i plenum, men presset en merknad igjennom uten forutgående behandling og ved å sette egne regler til side. Hvorfor det er så viktig å kjøre en granskning uten offentlig debatt i forkant?

Når vi nå ser avtalen som plenumsledelsen, med Ap i førersetet, har inngått med Telemarksforskning gir det oss enda større grunn til bekymring.

Undersøkelsen skal skille oss samer mellom essensielle/ekte og konstruerte/falske samer, og i tillegg skal dette skal kunne krysses mot kjønn, alder, bostedskommune, yrkesstatus, samisk tilhørighet, politisk ståsted og synspunkt i sentrale politiske saker knyttet til samiske interesser.

Ronny Wilhelmsen beskylder Nordkalottfolket for å drive med konspirasjoner når vi nå roper varsko og går til tingretten for å få stoppet granskningen. Jeg kan forsikre Wilhelmsen at dette ikke er noe konspirasjoner. Dette står klart og tydelig i forskeravtalen mellom Sametinget og Telemarksforskning.

Den moderne skallemålingen
I mellomkrigstiden var samer utsatt for skallemåling og raseideologi. Forskningen gikk ut på å måle og kartlegge «rasenes» fysiske og biologiske kjennetegn, og deretter plassere samene i et rasehierarki. Samenes kropper og skaller ble målt, og etterpå ble vår folkegruppe blant annet beskrevet som primitive, underlegne og barnslige av forskerne. Det ble om å gjøre å ikke være en «kortskalle». Og skammen som fulgte med var så sterk at mange samer, den dag i dag, aldri vil erkjenne sin egen samiske bakgrunn.

I dag er det Sametinget som legger til rette for den moderne samiske skallemålingen, dette gjennom Telemarksforsknings innhenting av data. Samer skal klassifiseres som essensielle eller konstruerte samer, og dette kan i ettertid krysses med alt fra bosted til politisk ståsted.

Eneste forskjellen er at det ikke er fysiske mål på hodeskallen som skal bestemme hvor i det samiske hierarkiet vi til syvende og sist skal plasseres, men mål på samiskhet og politisk ståsted. Resultatet vil være det samme, sortering av samer etter «gode nok» samer og «gode nok» politiske holdninger, stigmatisering av grupper internt i det samiske samfunnet og ny skampåføring.

God nok som nordmann?
Hadde stortingspartier foreslått en gransking av Stortingets valgmanntall etter aksene essensielle og konstruerte nordmenn og politisk ståsted, ville det skapt bølger langt utenfor egne landegrenser. En slik granskning hadde garantert blitt lagt politisk og forskningsetisk død lenge før den var blitt igangsatt.

Men i Sametinget er det Ap med plenumslederen Tom Sottinen og gruppeleder Ronny Wilhelmsen som er hærførere og forsvarere av å få denne granskningen gjennomført.

NSR og Beaska Nillas vil ikke se farene ved denne granskningen. Han var svært tydelig på Dagsnytt 18, mandag 22.januar, NSR er mest opptatt av å få folk kastet ut av Sametingets valgmanntall. Og dette skjer samtidig som vi skal behandle Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport over skadene fornorskningspolitikken har påført samer.

Nordkalottfolket kommer igjen med oppfordring til Ap, NSR og Sp: Stans denne granskningen! Og om man absolutt vil ha denne granskingen så er neste oppfordring klokkeklar. Løft granskningen inn til plenum slik at man kan samtykke til at valgmanntallet skal brukes til granskning og sortering av samene.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.