Sametingsrepresentant Nordkalottfolket, Vibeke Larsen. Foto: Arkiv

Samisk lærerløft - ikke gratis barnehageplass

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Vibeke Larsen, sametingsrepresentant Nordkalottfolket. 

Flertallet bestående av NSR, SP og Flyttsamelista på Sametinget vil bruke 10 millioner kroner til å gi gratis samisk barnehageplass. Nordkalottfolket mener det er feilprioritering av Sametingets språkmidler. Subsidiering av foreldrebetalingen vil ikke løse problemene med for få samiske barnehageplasser til sine barn.

Vi vil heller bruke disse midlene til å rekruttere og utdanne flere samiske lærere. Dette kan gi flere samiske barn et godt samiskspråklig tilbud både i barnehage og skole.

I en kronikk beskylder sametingsrådet på Sametinget opposisjonen for å ville utestenge lule- og sørsamiske barn. Hele opposisjonen stiller seg sterkt kritisk til å bruke 10 millioner til å subsidiere samiske barnehageplasser. I flertallets sametingsbudsjett ligger heller ingen satsning for å øke rekruttering av samisklærere til barnehage og skole.

Først må jeg få lov til å påpeke at det nordsamiske språkområdet strekker seg fra Nord-Troms og helt til Tysfjord. Så vi kan slå fast først som sist at dette handler ikke om lule- eller sørsamiske barn. For Nordkalottfolket handler det om språkene og dets fremtid. Skal språkene være bærekraftig i fremtiden må vi rekruttere flere samiske språkbærere, og det gjør vi enklest fra barna er små. Skal vi få til det, må det samiske barnehagetilbudet styrkes kraftig i hele landet.

Mangel på samisk barnehagetilbud 
Sametingsrådet kan gjerne mene at gratis barnehageplass er en viktig investering i samisk språk og kultur, og at det vil øke etterspørselen etter samiske barnehageplasser. Men fakta er at det ikke er mangel på barn som vil ha samisk tilbud i barnehagen, men mangel på samisk barnehagetilbud. Etterspørselen er allerede der, men det mangler samiske barnehagelærere til å etablere gode samiskspråklig tilbud i barnehager i hele landet.

Sametingsrådet skryter av at de har laget en tilskuddsordning, hvor man kan få støtte for å etablere et nytt samisk barnehagetilbud. Det virker det som om at flertallet på Sametinget tror at vi har haugevis av samiske barnehagelærere som bare står og venter på å få jobbe i en samisk barnehage. Det er ikke tilfelle. Det er samisk lærerkrise, både i barnehage og i skole. Vi mangler samisklærere. 
 
Nordkalottfolket mener vi heller bør bruke de 10 millionene til å rekruttere flere samiskspråklige lærer- og barnehagelærerstudenter. For å rekruttere sør- og lulesamiske lærere har vi etablert stipendordning som gir slike studenter 250.000 i året mens de studerer. Hadde vi utvidet dette til også å gjelde nordsamisk lærerstudenter hadde vi hatt rammer for 40 samisk lærerstudenter i året, for det som gratis barnehage koster. Vi kan også frikjøpe ferdig utdannede lærere til å studere samiske språk, slik at de etter språkstudiene kunne brukt kunnskapen i undervisning i barnehage og skole. I slike tilfeller kan vi kutte utdanningsløpet med to og tre år.

Skal samisk språk være bærekraftig, må enda flere bruke språket. Vi må starte med barna - flere må lære språket. Flere barn må få samisk språktilbud fra barnehage og helt ut videregående skole. Til det trenger vi mange kvalifiserte og motiverte lærere som kan undervise dem. Gratis barnehage er et symboltiltak, som ikke vil ha noen varig effekt på samisk språk. Vi må starte med å utdanne flere samisklærere for både barnehage og skole. 
 
Et samisk lærerløft er en nødvendig investering for samiske språk, som vil ha positive konsekvenser for generasjoner framover, i hele landet.

Etnopolitikk – ikke språkpolitikk 
Flertallet argumenter med at man ikke kan forskjellsbehandle samiske barn i Nord-Troms og Finnmark med resten av landet. Men da må vi få lov å påpeke at regjeringens subsidiering av samiske barnehageplasser i Nord-Troms og Finnmark er en del av distriktspolitikken, som har som formål å beholde folk i denne fraflyttingstruede regionen. Nærmere 50 % av de samiske barnehageplassene sørom Nord-Troms ligger i byene Tromsø, Bodø, Trondheim og Oslo. Steder som ikke på noe vis kan defineres å være fraflyttingstruet.

Dette er ikke språkpolitikk, men etnopolitikk. Og man kan lure på om det neste blir at samiske foreldre med samisk barnehageplass sørom Nord-Troms skal ha Finnmarksfradraget med samme begrunnelse.

Flertallets satsninger på gratis barnehageplass er et feilgrep. Et feilgrep som kun gir de heldige foreldrene som har fått samisk barnehageplass nok et vinnerlodd, i form av gratis plass. De andre foreldrene kan bare se langt etter samisk tilbud til sine barn i sine lokale barnehager. Det fins ikke lærere nok til at disse barna får tilbud. Og viljen til å investere i flere samisklærere er heller ikke til stede hos flertallet.

Det er ikke gratis samisk barnehageplass som er løsningen, men samisk lærerløft. Vi har behov for at flere barn får tilbud om samisk i barnehagen, ikke at de lærer det gratis. NSR virker å ikke ha en helhetlig og langsiktig plan for å styrke de samiske språkene.
 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.