Emma-Sofie Olafsen og Markus Ivan Gabor, ledere i Ungdommens fylkesråd i Nordland. Foto: Thor-Wiggo Skille

Se de som blir oversett

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Emma-Sofie Olafsen og Markus Ivan Gabor, ledere i Ungdommens fylkesråd i Nordland.

Vi i Ungdommens fylkesråd i Nordland (UFR) retter en tydelig oppfordring til Norges statsminister og befolkningen: Start arbeidet med å gjøre landet tilgjengelig for alle. UFR ønsker å skape et samfunn der alle føler seg verdsatt og inkludert på alle måter. Vi har trykket UNG planen i punktskrift, et historisk trekk. Gjennom dette sender vi en klar melding til statsministeren og folket: det handler om å se de som blir oversett. 

Gjennom dette initiativet har UFR i Nordland vist at ungdommen ikke bare er «ungdom»; vi er dagens innovatører.

Vi ser deg
Inkludering er en bærebjelke i vårt arbeid. Ved å tilgjengeliggjøre UNG planen i punktskrift, understreker vi viktigheten av inkluderende design. Det betyr å skape offentlige tjenester, rom og produkter slik at alle kan ha nytte av dem, uavhengig av funksjonsnivå.  

Call to action
Det er en lang vei foran oss, men alle reiser begynner med ett skritt. Et lite skritt for Nordland, og et stort sprang for hele Norge. Ved inkludering av punktskrift i UNG planen har UFR tatt et skritt mot et mer inkluderende samfunn. 

Positivt omslag
Vi er overveldet av den positive mottakelsen vi har fått, spesielt fra de det angår mest. Å høre at vår innsats blir møtt med åpne armer fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, gir oss enorm mengde stolthet.

Det understreker viktigheten av å inkludere alle i kommunikasjonen, å gi alle individer uansett funksjonshemning de samme mulighetene som alle andre – å velge hvordan de ønsker å motta informasjon. 

Stolthet i lederskapet
Den stoltheten blir følt av alle oss i UFR, og vi håper at dette er lyser en vei videre for resten av samfunnet. Fordi dette er første gang Nordland Fylkeskommune publiserer en trykksak i punktskrift. Et stort utrykk av respekt for synshemmede i alle aldre.

Fremtiden ser lys ut – og inkluderende
UNG planen 2024 – 2025, som er vedtatt av ungdommens fylkesting skal fungere som en arbeidsinstruks for UFR. Planen viser til ungdommens ønsker for fremtiden og de viktigste sakene i Nordland. Med et stort søkelys på tilgjengelighet for alle.  

Ved å ta et skritt mot et mer inkluderende samfunn viser dette vei for alle andre, forhåpentligvis ikke bare i Nordland, men Norge. 

Vi er trendsettere.  

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.