Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av den fjerde, sørøstre arm i rundkjøringa i Innhavet, med bro over Mølnelva og veiforbindelse sørover. Foto: Arkiv.

Skal bygge bro over Mølnelva og veiforbindelse sørover

Det fremgår av forslaget til utbyggingsavtale for Innhavet som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.


Ifølge Hamarøy kommune er forslag til utbyggingsavtale nå ferdig framforhandlet av kommunedirektør og utbygger.

– Kommunen har fått bistand fra jurist til å sikre at avtalen er i tråd med gjeldende lovverk og ivaretar kommunens interesser, fremgår det av kunngjøringen.

Kommunestyret fattet i sak 10/2023 den 22.02.2023 følgende vedtak:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-2 gis kommunedirektøren fullmakt til å starte opp forhandlinger med grunneieren/utbyggeren av områder i åsen bak Hamarøy hotell på Innhavet, Innhavet Transport og eventuelt andre berørte utbyggere og grunneiere, om utbyggingsavtale for gjennomføring av Områderegulering for Innhavet, gnr./bnr.85/190, 85/29 mm. Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av den fjerde, sørøstre arm i rundkjøringa i Innhavet, med bro over Mølnelva og veiforbindelse sørover.
  2. Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.
  3. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 før den fremmes for politisk behandling
Eventuelle merknader sendes Hamarøy kommune innen 15. september 2023.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.