Lars Filip Paulsen, Hamarøy Høyres ordførerkandidat. Foto: Privat.

Skjebnevalg for Knut Hamsun Videregående: muligheter og trusler

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Lars Filip Paulsen, Hamarøy Høyres ordførerkandidat

Kommunestyremøtet i Hábmer-Hamarøy fikk den 31. august ei orientering fra rektor ved Knut Hamsun js/videregående skole om statusen for skoleåret 2023/24. Denne orienteringen burde fungere som en klar vekker og skape bred interesse for skolens fremtid.

Det er verdt å merke seg at skolens ledelse gjør en imponerende jobb med fokus på tiltak som brobygging, transporttilbud, oppgradering av studentboliger og ungdomsmøteplasser. Disse tiltakene er nødvendige og viktige for skolen. Likevel går vi nå inn i en kritisk fase for skolen.

Skoleåret 2023/24 bringer med seg to viktige endringer. Først, Vk1 Studiespesialisering er blitt slått sammen med Friluftsfag, og Vg1 Helse og oppvekstfag starter ikke opp. Dette skyldes mangel på elever som ønsker disse studieretningene, hovedsakelig på grunn av lokale rekrutteringsutfordringer.

Dessverre ser det ut til at elevtallene for avgangsklassene i Hamarøy og Steigen i perioden 2024-27 vil fortsette å synke, noe som sannsynligvis vil påvirke både studiespesialisering og helsefag de kommende årene. Selv om det er gledelig at Friluftsfag er populært og har nok søkere, og at skolen er en samisk ressurskole, kan ikke en videregående skole eksistere uten studiespesialisering.

Den største trusselen for skolens eksistens er elevtallsgrunnlaget. Når elevtallene i skolene i Hamarøy og Steigen går ned, vil rekrutteringen til vår skole også lide. Som politikere i Hábmer-Hamarøy må vi også engasjere oss i denne utfordringen. Vi må legge fokus på å tiltrekke nye innbyggere til kommunen og samtidig gjøre skolen attraktiv nok for nyrekruttering. Selv om hybelhus, møteplasser og transport er viktige, må vi i større grad konsentrere oss om å tiltrekke ungdommer fra nærområdene til våre studietilbud.

I Nordområdemeldingen (Meld. St. 9, 2020–2021) "Mennesker, muligheter og norske interesser i nord" blir det fremhevet at utdanning og kompetansebygging er av stor betydning for unge i nordområdene. Derfor er det avgjørende at arbeidsmarked, boligpolitikk og utdanning sees i sammenheng.

Friluftsfag har allerede vist seg å være en suksess med økt rekruttering. Skolen har også potensial til å styrkes ved samiskspråklig opplæring, kultur og historie, samisk helse og natur- og miljøperspektiver, som er nevnt i Nordområdemeldingen.

Men tror at skolen, i samarbeid med lokale politikere, også må utforske muligheter for å etablere nye studieprogrammer. Industri og marine studier kan være en levedyktig løsning. Hábmer-Hamarøy har en sterk posisjon innenfor industri og havbruk, og behovet for blant annet ingeniører og prosessoperatører er økende. Derfor er det avgjørende å utvikle og styrke Knut Hamsun js/videregående skole for å møte arbeidsmarkedets behov og sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft, noe som vil være både strategisk og potensielt avgjørende for skolens fremtid.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.