Elise Waagen, stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

Skolen er ikke verdinøytral!

Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Elise Waagen, stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Skolen skal stå opp for mangfold, likeverd og toleranse. Den skal sørge for at alle elever føler seg trygge og sikre at alle kan være seg selv uavhengig av kjønn eller legning. Det er derfor helt på sin plass at skoler støtter opp om Pride. 

Gjør man mangfold og retten til å elske den man vil til noe politisk og kontroversielt og politiserer verdier som er helt grunnleggende i vårt samfunn. Pride handler om retten til å være seg selv, og til å elske hvem man vil. 

Når vi vet at "homo" er et av de vanligste skjellsordene i den norske skolen, og altfor mange unge føler en frykt for å være annerledes, må skolen være med på å gi barn og unge trygghet til å være den de er og elske den de vil. Vi tror barn forstår hvorfor det er feil at noen mobbes eller diskrimineres for den de er eller den de liker. Vi voksne kunne lært mye av barn, barn forstår at det er bra at samfunnet skal inkludere alle, og at det er dumt å gjøre forskjell på folk.

Lenge aksepterte ikke samfunnet vårt skeiv kjærlighet. Det er faktisk ikke lengre enn 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffeloven som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Homofili ble sett på som en sykdom, en synd og en ordensforstyrrelse. Så lenge loven fikk gjelde, hadde den store og alvorlige konsekvenser: mange skeive ble utsatt for hets, vold og stigmatisering. Enda flere ble påført et liv i skam. 119 mennesker ble dømt for sin kjærlighet.

Selv om vi har kommet langt, vet vi at skeive ofte har dårligere livskvalitet enn resten av befolkningen. Psykisk uhelse er mer utbredt, og selvmordstallene er høyere. Og skeive opplever dobbelt så mye vold som heterofile. Vi har med andre ord store uløste utfordringer når det gjelder skeives levekår i Norge. 

Inkludering og gjensidig respekt kan ikke bare vedtas, det må praktiseres, læres og erfares. Alle barn skal fra de er små vite at de er akseptert for den de er. Der spiller skolen en helt vesentlig rolle. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.