Var invitert til Hamarøy for å snakke om nettvett, ungdom og rus. Rådgiver Felles Ansvar Rune Røbekk (f.v), rådgiver Felles Ansvar Hanne Mari Sollund, politibetjent Nina Hammer og politibetjent Maren Tønseth Almbakk. Foto: Bård Eriksen.

Slår hardt ned på spredning av voldsvideoer og nakenbilder

Politiets nettpatrulje Nordland og Felles Ansvar i Salten besøkte Hamarøy torsdag for å informere om deres arbeid med nettvett, ungdom og rus.


Politiet slår hardt ned på spredning av voldsvideoer og nakenbilder sier politibetjentene Nina Hammer og Maren Tønseth Almbakk, som begge jobber i Politiets Nettpatrulje Nordland. De ble invitert med på turen til Hamarøy av Felles Ansvar.

– Vi takket ja til invitasjonen for vi dekker jo hele Nordland, og vi ønsker å nå ut til hele distriktet, så det passer oss veldig bra og være med, sier politibetjentene.

De forklarer at de jobber med å forebygge kriminalitet på nett, og at de ser ulike trender i hele Nordland.

–  Det er jo for eksempel spredning av voldsvideoer, nakenbilder, nettmobbing og generelt litt ugrei adferd på nettet. Dette er noe vi slår hardt ned på, og vi tenker at foreldrene er nøkkelpersoner for å forebygge og for å prøve å påvirke ungdommen og barn til å ta riktige valg, forklarer Nina Hammer og Maren Tønseth Almbakk.

Rådgiver Rune Røbekk som har jobbet 10 år i Felles Ansvar og som har bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatri, samt jobbet i kriminalomsorgen i mange år forteller at de har tatt turen til Hamarøy etter invitasjon fra blant andre Foreldrerådets ArbeidsUtvalg (FAU) ved Ájluovta skåvlå/Drag skole.

Bedre tilgjengelighet for unge

Politiets Nettpatrulje Nordland vil vise at de er tilgjengelig for hele befolkningen, og mener de må være der folket er, og det er på internett, ett internett som er kommet for å bli.

–  Vi er tilgjengelig for barn, unge, voksne og eldre på Instagram og Facebook. Vi er et lavterskeltilbud for befolkningen, man trenger ikke alltid å ringe når det har skjedd noe kriminelt. Vi er også tilgjengelig på nett hvis man ønsker råd og veiledning eller har tips til oss.

–  Vi vet jo at det med kropp og bilder og sånne ting kan være litt ekkelt å ta opp med foreldrene, derfor er det greit at de vet at vi er tilgjengelige på sosiale medier også, så det er bare å sende oss en melding, oppfordrer Nina og Maren, og fortsetter:

–  Det er ganske genialt, i stedet for å begynne å ringe og styre med det, så kan man enkelt og greit gå inn og sende oss en DM.

Bekymret for tilgjengelighet og normalisering av rusmidler

Rune Røbekk forklarer at Felles Ansvar kjenner miljøene i de ulike kommunene i Salten veldig godt, og han mener at Hamarøy ikke skiller seg spesielt ut i fra resten.

Bruken av kokain blant unge, er doblet.

–  Det som er mest bekymringsfullt er tilgjengeligheten og normalisering av sterkere rusmidler som gjør at terskelen til ungdom for å teste det ut er lavere, og det går ikke nødvendigvis bra, mener Rune Røbekk.

– Det som har vært veldig mye omtalt i media er spesielt kokain. Det har vært en dobling i fra, og det kan høres lite ut, 2 prosent til 4 prosent. Men det er ganske mange mennesker, og når man tenker at kokain er like avhengighetsskapende som heroin. Så skaper det problemer for en del mennesker, og den utfordringen møter vi jo på.

Han forklarer videre at nettverk går på tvers av Saltenregionen via sosiale medier, samt at det er lettere tilgang på rusmidler i Bodø enn for eksempel Hamarøy.

– Det er nok et større press i Bodø, men på annen side så har man mange flere aktivitetstilbud i Bodø, sånn at man kan velge å gjøre det istedenfor det andre. Jeg kan ikke si noen eksakte tall på det, men det er en utfordring, og det skaper alvorlige problemer for enkelte personer. Ikke bare for enkeltpersonen, men for familien, nettverket og søsken, så vi må unngå å få færrest mulig i det sporet, avrunder rådgiver i Felles Ansvar i Salten Rune Røbekk.

Møttes på Árran: Rådgiver Felles Ansvar Hanne Mari Sollund (f.v), politibetjent Nina Hammer, leder FAU Sven-Roald Nystø, politibetjent Maren Tønseth Almbakk, helsesykepleier Mallin Andreassen og rådgiver Felles Ansvar Rune Røbekk. Foto: Bård Eriksen.

Vil utgjøre en forskjell før problemer oppstår

Røbekk forklarer videre at de var invitert til å snakke om nettvett i regi av nettpatruljen til politiet, og at de snakket om ungdom og rus. 

Dette er i følge han et av flere områder de jobber med, for å hjelpe dem å holde seg unna trøbbel, samt å havne litt utenfor samfunnet.

 – Vi jobber også med ugrei adferd, litt mobbing, vold, og vi får enkelte saker fra politiet som er av type kriminalitet. Men vi ønsker jo aller helst å legge innsatsen før det oppstår, forklarer Røbekk.

Han forklarer videre at Felles Ansvar har samarbeidsavtale både med politi og konfliktråd, men han understreker at de aller helst ønsker å gjøre en innsats før konfliktrådet kommer inn i bildet.

– Vi bruker jo konfliktrådet aktivt i en del av de sakene vi jobber med.

– Vi jobber også en del med en-til-en relasjoner med ungdommer. Hvis vi skal hjelpe ungdommene godt, så må vi vite hvor skoen trykker, og da må vi få en relasjon, sånn at de blir trygge på at det går an å si hva som er problemet uten at det skaper videre problemer. Og det gjelder alt i fra A til Å, utdyper Rune Røbekk.

  Felles Ansvar og Politiets nettpatrulje

  • Politiets nettpatruljer er synlige og tilgjengelige på sosiale medier. De deler informasjon, tar imot tips svarer på politifagliige spørsmål og utfører politiarbeid på nett.

  • Felles Ansvar i Salten (Felles Ansvar) skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for a koordinere og følge opp tiltak for ungdom som har begått kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Nettvett ungdom og rus