Aase Refsnes, ordførerkandidat Steigen SV. Foto: Karoline Pettersen

Steigen i mitt hjerte

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Aase Refsnes, ordførerkandidat Steigen SV.

Vi i Steigen går mot strømmen. Vi er en av få distriktskommuner som har hatt vekst i folketallet over mange år.  Befolkningsveksten i Steigen er sterkest av alle kommunene i Salten også blant unge. Befolkningsveksten skjer i hele vår spredtbebygde kommune, og mange Steigværinger får nye naboer. Det skapes mange nye jobber, og vi har en skyhøy verdiskapning. Utviklingen viser at vi har hatt en sterkere omsetningsutvikling i Steigen enn i resten av Salten og ellers i Nordland de siste 5 årene. Alt ligger klart for videre vekst i Steigen, men dette vil kreve trygg politisk styring! 

Vi som bor i Steigen vet at hvor heldige vi er som bor her, og det er det stadig flere som nå innser. Tallene er egentlig helt ville, og jeg blir stadig spurt hvorfor vi lykkes, til tross for at resten av distrikts Norge trues av fraflytting og at riksmedia på ingen måte bidrar til å fremme en positiv utvikling i distriktene. Svaret er sammensatt, men etter min mening er både havbrukseventyret vi har opplevd de siste tiårene, levende bygder, forutsigbare og gode tjenester fra kommunen, og det at vi har sluttet å eksportere ungdommen vår kjernen i svaret. Sist, men ikke minst, har vi greid å profilere Steigen som et godt sted å bo, og som stadig flere vil flytte til! 

Av alle Salten-kommunene er det bare Steigen som har befolkningsvekst også i den yngste aldersgruppen (0-19 år), ifølge Index Steigen, som KPB nylig la frem. Dette overrasker nok ikke oss, ettersom Steigenmodellen har bidratt til at vi har ungdomskull vi aldri har hatt før. Jeg er svært opptatt at vi må slutte å eksportere vår viktigste ressurs, som er ungdommen. Som ordfører har jeg jobbet hardt for å sikre at Steigenmodellen blir kjent og sikret for fremtiden. Ungdommen sier tydelig at de vil bo her i Steigen, og da må vi også sikre en utvikling slik at ungdommen også får gå alle 3 årene også på Studiespesialisering i Steigen.  

En av styrkene til Steigen er våre sterke og livskraftige bygder, med en desentralisert skolestruktur. Dette er sannsynligvis årsaken til at alle bygdene vokser. Med nye naboer, som gjerne er yngre krefter, og som gjerne engasjerer seg i bygda si. Det siste vedtaket dette kommunestyret gjorde i denne valgperioden var å sette i gang renovering av Nordfold skole; en skole som over lang tid har blitt nedprioritert av Steigens politikere. Onsdag denne uka var en gledens dag for hele Steigen, da startsignalet ble gitt.  

Ja, det er dyrt å drive desentralisert. Men geografien kan du ikke gjøre noe med. Og hva er alternativet, en avfolkning av store deler av Norge? Men jo flere vi blir, jo flere inntekter får vi. Derfor må vi fortsette å kjempe for distriktskommunene i Norge, slik at forholdene legges til rette for økt bosetting i de delene av landet vårt som faktisk forsyner Norge med melk og den store verden med sjømat. Derfor må vi fortsette jobben for å gi befolkning og næringsliv i distrikts-Norge enda bedre betingelser for å trives og lykkes. Dette innebærer både bedre veier, enten det er E6 i Sørfold eller våre fylkesveier. Her har jeg som ordfører jobbet tett med næringslivet både lokalt og regionalt, og jeg vil gjerne fortsette å ta disse kampene.  

Vi står ikke uten utfordringer. Vi har få kommunale penger å rutte med, så prioriteringene er harde. For meg og SV er det tre ting som er viktigst for å sikre videre vekst.  

Gode skoler og barnehager er viktig, både for at dette er starten på barns liv. Det at vi sikrer at ungdommen fullfører skolen, er ikke minst viktig hvis vi skal rekruttere flere folk hit. Og ikke minst sikre alle en barnehageplass.  

Bolig har lenge vært en utfordring i kommunen, men etter 7 år med befolkningsvekst, har vi et boligmarked som det er svært vanskelig å komme seg inn på. Vi må virkelig få fart på boligbygging og sikre at alle som vil bo her, kan få mulighet til å få seg en god bolig. Vi i SV går til valg på en stor boligsatsing, samtidig som vi vil påvirke den nasjonale boligpolitikken for distriktene slik at vi får enda mer fortgang i boligutviklingen. Vi har ingen flere sykepleiere å miste fordi vi ikke har bolig.  

Rekruttering er jo utfordringen for mange kommuner. Vi i Steigen har svært godt utgangspunkt, men vi må finne våre egne løsninger. Lev i Steigen skal nå revitaliseres etter at SV har kjempet det frem i år etter år, og vi skal samarbeide tett med alle som vil for å redusere bruk av vikarbyrå til minimum. Så skal vi selvsagt også bli grønne på bygda, kutte utslipp og ikke la klimapolitikken bli definert fra byene.  

Kjære Steigenvelger, jeg har så vidt startet. Jeg vil gjerne fortsette å utvikle vår flotte kommune. Og få gjennomslag for våre ønsker både nasjonalt og i Nordland. Vi har løst mye, men flere kamper vil komme. Det er en stor tillit jeg ber om, men jeg er klar. Og fortsetter vi riktig vei nå, er jeg helt sikker på at Steigen bli et enda større forbilde for optimisme og utvikling i distriktene. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.