– Frivillighet sammen med en velfungerende helsetjeneste må være målsetting 1. halvår 2023, skriver Arvid Nødtvedt. Illustrasjonsfoto: arkiv.

Steigens nyttårsforsetter

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Arvid Nødtvedt.

Smalere spor fører ubetinget til lavere fart som medfører redusert produksjon. Det har tjenesteytere over hele landet fått erfare. Det merkes mest i helsesektoren som har størst volum, og det slår tilbake på ansatte som skal fronte utfordringer i en krevende tid for tjenesten. Kommunedirektøren har tydelig informert om kommunens økonomi.  
 
Forutsigbarhet i eldreomsorgen

Regjeringen har produsert atskillige Stortingsmeldinger som angår helse- og omsorgstjenester. Forskrift om verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien) Fremtidens eldreomsorg, Leve Hele Livet, med flere. Mange prater om «eldrebølgen», men hva blir gjort for å mestre denne «bølgen»?  

Steigens kommunebudsjett 2023

Kommuneøkonomi tvinger politikerne til å prioritere. Hvis man ikke erkjenner at «fremtidens eldreomsorg» er et prosjekt som må legges opp fremtidig, så står beslutningstakerne overfor et håpløst dilemma:

  • Kortsiktige politiske vedtak for å komme i havn med budsjett i balanse, men som ikke levner løsninger på sikt og i perspektiv. Eldreomsorg er et vedvarende prosjekt!
  • Årets budsjett blir klubbet uten å ha erkjent kontinuitet i et vedvarende behov: eldrebølgen er der, den er på vei, og den stopper ikke. 
  • Kan man ikke bare være innforstått om det?
  • Saker som man er enig om må da kunne løses i fellesskap, på omforent politisk grunnlag!
  • Glem flertall og mindretall, tenk fellesformål.
Ved årets budsjettforhandlinger i desember er man svært tilfreds med at AP fremmet et forslag, støttet av FRP, som var helt i tråd med det som pensjonistforeningen så lenge har kjempet for: PS 77/22 nevner anliggender som er vel kjent, men som må forbedres hvis man skal komme i mål med en organisasjon som fungerer.

Kommunestyret fikk aldri belyst dette i debatten, kommunedirektøren «kuppet» saken og mente dette var et administrativt ansvar. Og det er det da. Med unntak av AP og FRP fremsto de øvrige rundt bordet unnfallende og rådville. Det var vondt å overvære at man ikke tok ansvar og løftet hvert enkelt punkt, for så å vekte dette opp mot forhold som har fått råde så lenge. I stedet får vi høre at «vi må stole på det vi gjør, ellers har vi ingenting» Forslaget falt mot 4 stemmer. En demonstrasjon av flertallet på unnfallenhet overfor et akutt tema. Det samme flertallet reduserte budsjettposten helse med 4 millioner. 

Uttrykket «Godt nok» ble brukt, og «Best mulig» Når jeg hører «godt nok» tenker jeg: «det får klare seg» Det er ikke godt nok, best mulig må være noe å strekke seg etter.

Man skulle ikke strø salt i såret til administrasjonen som strever med å få kabalen til å gå opp, eller et kommunestyre som må navigere i urent farvann. 
Vi som sitter på gjerdet og bivåner kan ha mange løsninger som (kanskje) ikke helt holder vann, den såkalte folkeopinionen. Ikke slik å forstå at man er uten vett og forstand, men savner (kanskje) tilstrekkelig grunnlag for slutning. Dette kan bunne i allmuens «grensesnitt» til det politiske establishment. Det vil si: snakke med hverandre, høre på hverandre! Kommuneøkonomien er i ubalanse – dette sporet ser ut å være vanskelig å komme ut av.

Man håper at dette forslaget kan spores på nytt etter sonderinger mellom partiene. Det som hittil er forsøkt internt og administrativt har ikke fått bukt med en vedvarende ukultur. Organisasjonen fremstår utarmet av årsaker som peker på bemanning, planlegging, ledelse og arbeidsmiljø. Det er fortvilende hvis dette kommer til å fortsette. Da blir det blir bare å fortsette å ause båten. 

Jeg vil ikke snakke ned alt det gode som blir gjort på Steigentunet, men snakker høyt om det som er i tiden å ta tak i.

«Morgendagens eldreomsorg» ble fremmet i stortingsmelding da Støre var helseminister. Man skal erkjenne og forstå verdien av slike tiltak. Myndighetene oppfordrer til å «høste» av denne ressursen (Frivillig sektor). Steigen kunne, og burde vært en foregangskommune på området!

Økonomien blir aldri så god at ikke frivillige hjelpere kan gjøre en vesentlig forskjell i den «spisse» enden – det vil si daglige rutiner ved måltider og ellers. Dette må utvikles og gå seg til, tiden er overmoden for å få dette i gang. Vår erfaring viser at mange kunne tenke seg å gjøre en innsats, men at det da må være organisert! 

Helse- og sosialtjenesten er en stor organisasjon i Steigen:
Den engasjerte 252 personer (2020) - og viser å bruke 37.8 % av totalbudsjettet (2021) SSB. Det må være politisk utfordring pri. 1 å få denne tjenesten til å fungere optimalt.
Å ikke foreta noen politiske grep får ikke være et alternativ.

Jeg mener at saken som er tatt opp, sammen med nevnte frivillighet, kunne være et kollektivt mål! 

Frivillighet sammen med en velfungerende helsetjeneste må være målsetting 1. halvår 2023

«Leve Hele Livet»

Steigen har ikke råd til å unnlate å utvikle dette. Det er økonomisk, lavterskel, kortreist og bærekraftig!   

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.