Árran lulesamisk senter. Illustrasjonsfoto: Bård Eriksen.

Styresammensetning i Árran Julevsáme guovdásj –⁠ kjønnsdiskrimerende

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Lennart Mikkelsen, tidligere styreleder i Àrran. 

Árrans styresammensetning besår i dag av 5 kvinner. Varamedlemmer består av 4 menn (opplysninger henter fra Árrans nettsted). Dette er ikke i henhold til lovkravet. I likestillings- og diskrimineringsloven § 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv., heter det at «Når et offentlig oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være representert. Og videre, om utvalget har fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Kravet gjelder også varamedlemmer.

Styresammensetningen – ubalanse har oppstått etter Sametingets forslag/valg av styreleder og nytt styremedlem. I dette tilfelle har Sametinget ikke tatt hensyn til lovkravet om kjønnsrepresentasjon i styret til Árran. Det kan ikke være nytt for Sametinget at likestillingsloven har regler om representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg mv., noe som Sametinget bør forholde seg til ved oppnevningene. De har glatt oversett lovkravet, og sin egen Beaiveálgu-erklæringen hvor det heter «Vi vil arbeide for økt demokratisk deltakelse og lik kjønnsrepresentasjon i beslutningsorganer i det samiske samfunnet».

Da styresammensetningen viser at det er brudd på lovkravet, er det Árran som bør så snart som mulig gjøre de som foretok oppnevningen oppmerksom på pågående brudd på likestillingsloven. Om mulig orientere stiftelsestilsynet om forholdet da Árran er en stiftelse. Handlingsplikt til å rette opp dette er styrets og Sametingets oppgave. Det er de som må komme med forslag hvordan lovkravet skal oppfylles. Etter loven foreligger er det ingen unntaksbestemmelser.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.