Til de politiske partiene i Hamarøy

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Ingvald Sørensen og Hamarøy pensjonistforening

Medlemsmøte i Hamarøy Pensjonistforening 25.april 2023, har vedtatt følgende henvendelse til de politiske partiene i Hamarøy.

Det er valg i september og vi regner med at programarbeidet er i full gang i alle partiene i kommunen. Aldersgruppen 65 år + øker og i Hamarøy utgjør det om lag 30 prosent av kommunens befolkning. Dette er en sammensatt gruppe mennesker, noen utgjør en stor ressurs, mens andre får etter hvert behov for kommunal bistand og tilrettelegging på forskjellige tjenestenivå.

Vi må stole på at når eldre trenger hjelp, så skal de få det. Det er derfor viktig at de lokale partiene legger stor vekt på denne gruppen innbyggere i sine planer og programmer for de neste fire år.

Pensjonistforbundet og Hamarøy pensjonistforening er partipolitisk uavhengige og arbeider for å gi våre pensjonister en verdig alderdom. Spesielt saker innen helse, økonomi, kultur, trygghet, og tilgjengelighet, med andre ord det daglige innholdet i hverdagen til pensjonistene.

Hamarøy kommune har i dag et fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. I oppgavene til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, står det at de har ansvar for disse grupper i skole og barnehage. Et felles råd har ikke den kompetanse på dette området og vi ber innstendig om at det velges to separate råd.
Vi ønsker alle partiene lykke til med valget og arbeidet til beste for innbyggerne.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.