– Alle skjønner at Sagfjorden er en «pengemaskin» for kommunen, at ingen andre deler av kommunen bidrar like mye til økonomi og velferd, målt etter antall innbyggere, skriver FAU i et åpent brev til de folkevalgte. Foto: Arkiv

Til folkevalgte i Hamarøy

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: FAU ved Innhavet oppvekstsenter

Vi har – til vår forskrekkelse - registrert at kommunedirektøren i Hamarøy i sitt forslag til budsjett for 2024 vil foreslå nedleggelse av skolen ved Innhavet oppvekstsenter. Begrunnelsen er kommunens økonomi og at skolesektoren har det direktøren kaller «overkapasitet». At det er Sagfjorden som først og fremst skal svi når kommunen har brukt og bruker for mye penger– også denne gangen, det er vi blitt vant til. Men det føles fremdeles like urettferdig, det føles ganske så respektløst, vi må innrømme det.

Elevtall og skoleskyss

Også vi i FAU er bekymret for de lave elevtallene på skolen. 10 elever dette skoleåret er langt under det vi kunne ønsket oss. Nå ser det riktignok noe bedre ut i årene som kommer. Barnehagen er så godt som full, og prognosene antyder en fordobling av elevtallet på skolen de neste årene. Vi har også høstet noen erfaringer om skoleskyssen til og fra Drag etter at ungdomstrinnet ble tatt fra oss. De erfaringene gir også grunn til bekymring. Slik dagens skoleskyss er organisert, må en elev fra Finnøy bruke 2 timer med buss hver dag for å komme seg til og fra skolen på Drag. Hvem i alle dager vil sende en 6-åring ut på en slik daglig reise?

Som vi kommer inn på etter hvert, potensialet for vekst i Sagfjorden, også for elevtallet ved skolen, er betydelig. Det forutsetter at både kommune og dere politikere engasjerer dere.

Verdiskaping og samfunnsøkonomi

Vi vil jo gjerne slippe å mase om dette. Alle skjønner at Sagfjorden er en «pengemaskin» for kommunen, at ingen andre deler av kommunen bidrar like mye til økonomi og velferd, målt etter antall innbyggere. Over 150 arbeidsplasser i privat sektor, med store verdier og verdiskaping i jordbruk, gruvedrift, havbruk, service- og turistnæring og ikke minst i kraftindustri. Selskapet Nord-Salten Kraft var ifølge en opprømt kommunedirektør (kilde AN) nylig verdsatt til 1,7 milliarder kroner. Alle vet vel hvor i regionen disse verdiene befinner seg? Der genereres det også midler til et kraftfond som kommunen nyter godt av og som de siste årene er blitt brukt til mange gode formål (riktignok ingen i Sagfjord så vidt vi har registrert). Det samme næringslivet i Sagfjorden omsetter for godt over en halv milliard kroner i året og står for en betydelig verdiskaping og gir også store positive ringvirkninger til andre deler av kommunen. Og da har vi ikke tatt med verken arbeidsplassene eller omsetningen i Cermaqs to store oppdrettslokaliteter i Sagfjorden.

Og hva får folk i Sagfjorden egentlig igjen for alt dette, for disse avgjørende bidragene til kommunens økonomi og velferd? Forsvinnende lite, synes vi. Kommunens tilstedeværelse i området er på et minimumsnivå. Kommunale tilbud som tas som en selvfølge enkelte andre steder, ser vi veldig lite til.

Stort potensiale for vekst

Utgangspunktet, grunnlaget og potensialet for vekst i folketall (og elevtall) på Innhavet og i Sagfjorden er betydelig og innlysende. Vi har arbeidsplassene, men mangler folk. Det er det som burde bekymre kommunen og dere lokalpolitikere, og være en av de viktige utfordringene de neste årene.  Men det krever oppmerksomhet og interesse, det krever engasjement og ikke minst politisk handlekraft. Saken er altfor viktig til at den kan overlates til byråkratiet og eksterne konsulenter. Dere politikere må ta tak. Hvordan legge bedre til rette for at flere av dem som i dag pendler til Innhavet på jobb i stedet vil og kan velge å bosette seg der?  Det kan vel være snakk om opp mot hundre personer? Problemstillingen er ytterligere aktualisert ved den planlagte store veksten på The Quartz Corp i nabobygda Drag. Innhavet er jo det mest naturlige alternativet til Drag som bosted for ansatte på TQC, skulle man tro? Vi regner da også med at vårt område vil være en sentral del av det nye boligprosjektet som skal igangsettes i kommunen. Der er det estimert et behov for 170 nye boliger i kommunen. 20 av dem til Innhavet, kanskje? Idag finnes ingenting ledig på selve Innhavet, verken av hus eller leiligheter.

Arbeidsro og forutsigbarhet

Å legge ned skolen vil være å begynne i heilt feil ende. Alle skjønner at unge mennesker og barnefamilier ikke vil bosette seg i området dersom skoletilbudet blir borte. Ingen vil finne på å bygge selv eller investere i boligprosjekter med en stadig trussel om skolenedleggelse hengende over seg.

Gi nå heller potensielle husbyggere og investorer forutsigbarhet. La oss nå slippe de stadige og ensidige forslagene om kutt og innsparinger på Innhavet og i Sagfjorden! La oss slippe årlige «trusler» om nedleggelse av skolen. Det vil være langt mer fornuftig – og ikke minst samfunnsøkonomisk lønnsomt - å legge til rette for og stimulere til vekst her hos oss. Bidra til trivsel og bolyst! Sørg for «å frede» skolen ved Innhavet oppvekstsenter i resten av kommunestyreperioden. Og gjør det ved første anledning!

La oss få arbeidsro!

Mvh Tina Andersen, Keith Brian Berg, Kim Schøning, Lauri Heinaste, Iselin Fonnes og Kent Pedersen

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.