Fred-Eddy. Dahlberg, 1. kandidat for Hamarøy Frp. Foto: Arkv.

Tilsvar til ordførerkandidat for Høyre, Lars Filip Paulsen

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Fred-Eddy. Dahlberg, 1. kandidat for Hamarøy Frp

Representant for lulesamer i Hamarøy og ordførerkandidat for Høyre reagerer svært negativt og stigmatiserende på Hamarøy FrP sitt innlegg i lokalavisa og Avisa Nordland. Paulsen beskriver innlegget med begreper som frykt og sterk uvilje og undrer på hvor dette kommer fra. Fra vårt ståsted nytter det dessverre ikke å forklare, for å oppnå konstruktiv dialog så lenge mottaker, i dette tilfellet Paulsen selv, ikke evner å se urettferdigheten som er tillagt majoriteten av innbyggerne i Hamarøy etter valget i 2019.

Styret og senere medlemsmøte i Hamarøy FrP, gjennom innlegget, klargjør vårt ståsted på en ærlig og redelig måte. Verken mer eller mindre!

Paulsen forsøker selv å beskrive historien og fakta ift Intensjonsavtalen mellom Tysfjord og Hamarøy. Vi synes ikke han treffer særlig godt i sitt forsøk!
Kommunestyret i gamle Hamarøy forsøkte å kommunisere sitt ståsted overfor sentrale myndigheter, gjennom valg og i flere vedtak gjennom 2016 og 2017. Ingen sammenslåing og tydelige forutsetninger ift økonomi (akkumulert underskudd), Tysfjordsaken og samisk språkforvaltning.

Det er uten tvil klart at Hamarøy og Tysfjord vest ble tvangssammenslått. Det viser også invitasjonen fra departementet i 2021 om mulig deling! Det er også uten tvil at departementet selv fastslo at nye Hamarøy kommune skulle være en lulesamisk forvaltningskommune fra 1.1.2020. Mao, innbyggerne i Hamarøy har ikke fått påvirke avgjørelser om egen fremtid!

Bakgrunnen for, og regimet bak intensjonsavtalen var grundig regissert og styrt av daværende fylkesmann som representant for departement og regjering. «Pekefingermøte» i Bodø med aktuelle kommuner, deretter parallelle formannskap og kommunestyrer på Ulvsvåg, la grunnlaget for Intensjonsavtalen – etter vår mening med utilbørlig påtrykk og noen vil hevde også med «påholden penn»!

Det passer seg heller ikke å definere politikere i Hamarøy i 2017 som populistiske og fiendtlige! Det minner om et dårlig skjønn av Paulsen, spesielt da han nå er en del av det politiske Hamarøy, endog som ansatt rådgiver i kommuneadministrasjonen!
Paulsen har tidligere forsøkt å forklare hvordan valgresultatet ble i september 2019. Ingen kan med god vilje forstå matematikken eller historien? Vi slår fast at Hamarøy FrP ikke sprer desinformasjon – derimot forholder vi oss til de klare tall som valget i 2019 konkluderte.

Vår lesing av Paulsens innlegg i lokalavisa 26. april 2023, tilkjennegir at Høyre, dersom de kommer i posisjon ved valget i høst, skal jobbe for å få etablert Hamarøy som språkutviklingskommune, med de åpenbare følger for innbyggerne dette får?! Vi driver ikke med populisme og fiendtlighet, tvert i mot – vi er ærlige og redelige og påpeker kun ambisjonene, men også konsekvensene for innbyggerne av slik politikk.

Dersom Hamarøy FrP etter valget oppnår posisjon så vil vårt første tiltak være å evaluere språk- forvaltningsordningen, kostnader, effekter, og andre forhold av betydning. Så tror vi at mangfoldet som innvandring representerer i Hamarøy, over 30 nasjoner og språk, burde være et godt utgangspunkt for fremtidig dialog mellom partier! Ikke et høy-konsentrat av ensidige samiske behov.

Hvorfor er motstanden så stor at man ikke ønsker at barn skal snakke samisk naturlig i kommunen, spør Paulsen. Svaret er enkelt – majoritetsbefolkningen i Hamarøy ønsker ikke å være garantister eller bærere for utvikling av samisk språk og kultur. Vi ønsker at barna skal få norske grunnverdier og i størst mulig grad settes i stand til å forstå og kommunisere med en verden som vil stille økte krav til internasjonalisering!

Vårt neste tiltak i posisjon etter valget vil være å evaluere dagens læreplaner – der vi mener samisk har en for omfattende plass for den enkelte elev som ikke er, eller har samisk bakgrunn.

Trivsel, tilhørighet og fellesskapsfølelse i Hamarøy er altomfattende for majoritetsdelen av kommunen, klart ikke i en liten del, som Paulsen hevder. Vi er mange, sannsynligvis også fra tidligere Tysfjord Vest, som ønsker balanse i politikk, språkutvikling, ikke en felles kultur basert på samiske prioriteter og dominans, men ift enkeltmenneskers og lokalsamfunns egne ønsker og prioriteter.

Vårt tredje tiltak i posisjon etter valget – Hamarøy FrP vil ha gjennomført en folkeavstemning om kommunen skal fortsette å være en lulesamisk språkforvaltningskommune. Vi mener klart at dette ikke skal være en kommunal oppgave, men noe som alternativt hører hjemme i Sametingets portefølje!

Vi utfordrer velgere i Hamarøy til å gi FrP sin stemme – det vil bety endringer!
Vi tilkjennegir samtidig at samtlige 15 på Hamarøy FrP liste til kommunevalget har omsorg for kommune og innbyggere, uavhengig av etnisitet og bakgrunn!

Det reelle lokaldemokratiet må gjeninnføres i Hamarøy kommune med forholdsmessighet i maktfordelingen. For Hamarøy FrP er valget i 2023 et verdivalg der vi ønsker å ta tilbake hverdagen og muligheten for å påvirke retningen av fremtiden.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.