Ingvald Sørensen. Foto: Arkiv

Utfordringer og valgløfter

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Ingvald Sørensen, AP

I partienes program fokuseres det ofte på noen saker som de vil prioritere og dette blir ofte betegnet som kjernesaker. Både de saker og alle andre saker er avhengig av et politisk flertall og da er det i realiteten snakk om å gi og ta.  

Slik jeg ser det så er mangel på nok kvalifiserte medarbeidere den største utfordringen, det gjelder barnehage, skole, helse- og omsorg. Denne mangel går ut over både de ansatte og brukergruppene. Hvilke brukergrupper som rammes hardest er det nok delte meninger om, men ut fra det store antall eldre i kommunen er det nærliggende å tro at det er omsorgssektoren. Mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere gjør at det blir mange ufaglærte medarbeidere. Mange gjør en god jobb, men i enkelte situasjoner kan både språkvansker og forståelse være en utfordring og da trenger en tydelige ledere.

En annen utfordring, eller rettere sagt en skandale er at det ikke har vært et brukerutvalg i funksjon på mange år. Det var tidligere i år et arbeid i gang for å på plass et brukerutvalg, men det har stoppet opp.

Det hele virker som om en ikke tar brukermedvirkning på alvor og da er viktig at vi får valgt politikere som kan rydde opp.

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.