Ingvald Sørensen er vara til kommunestyret og kontrollutvalget. Foto: Anders Stensland Olsen.
Meninger:

Valg av nytt kontrollutvalg

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Ingvald Sørensen (Ap), vararepresentant kommunestyret og kontrollutvalget. 

Som vararepresentant til både kommunestyre (Kst) og kontrollutvalget (Kutv) har jeg møtt flere ganger og flest ganger i Kutv. Hamarøy kommune har et kutv som har gjort en god jobb, det samme gjelder leder. Leder har fulgt opp saker som var til behandling på en god måte og utvalget har et åpent og tillitsfullt samarbeid med sekretær og revisjonen. Kutv er et rådgivende organ og skal rapportere til Kst og jeg har tidligere påpekt at representantene i Kst i liten grad har stilt spørsmål ved de mange viktige saker som ble forelagt.

Så opplever vi at Venstres representant i Kst. Miriam Paulsen fremmer et forslag om valg av nytt Kutv. begrunnet med manglende tillit til leder. Begrunnelsen er at leder Dahlberg er med i en gruppe som arbeider for å reversere kommunereformen og en uttalelse i den sammenheng. Jeg kjenner ikke detaljene i uttalelsen, men ytringsfriheten står sterkt i Norge, ja det er grunnlaget for vårt demokrati. Skulle en uttalelse være utenfor det akseptable så er det en sak for påtalemyndigheten. I tillegg ble lovnaden fra Senterpartiet sentralt om å se på kommunereformen bare fulgt opp.

I følge tidligere utgave av Kommuneloven skulle Kst. velges for hele kommunestyre perioden, men etter ny utgave kan Kst. velge nytt utvalg når som helst. I Kontrollutvalghåndboken står det et eksempel "dersom Kst. mener at utvalget ikke fungerer". Mener flertallet i Kst. at utvalget ikke har fungert? I så fall er det en fornærmelse til utvalgets medlemmer.

Det som senere har skjedd er at Hamarøy Venstres nye leder har bedt Dahlberg om å beklage. Ytringsfriheten står sterkt og Dahlberg har ingen ting å beklage i så måte, og at han melder seg ut av Venstre er forståelig når partiet ikke har tillit til han.
Ordfører sin argumentasjon var at Dahlberg ikke lenger er medlem i Venstre, det holder ikke, han tilhørte mindretallet uansett.

En annen ting er at det er vanskelig å vite hvem som tilhører flertall eller mindretallet siden fire fra Senterpartiet er uavhengig.

Jeg er glad for og stolt over at tre av de fire som stemte imot var fra Arbeiderpartiet, vi stemte for ytringsfriheten.

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.