Vi har for mange uhell og ulykker langs E6. Vi avskjæres fra kommunikasjon mot regionsenteret vårt for ofte!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av May Valle (Nordland Venstres fylkestingsgruppe, Hamarøy Venstres kommunestyregruppe).

– Visjonene til Ny By – Ny Flyplass kan lett reduseres til et hobbysenter for den nære krets i Bodø dersom man overser omlandet! skriver May Valle. Foto: Johannes Sandberg

AP, SP og SV – dere har avgjørende makt både i kommunestyrene, i Nordland fylkesting, i regjering, Jeg forventer at dere bruker innflytelsen dere har til å sørge for samferdselsløsninger og utbedring av E6 som tjener både Bodø og kommunene langs nordre del av E6.

Nå går det framover for Bodø – Ny By – Ny Flyplass –en sum på 7 mrd er skaffet. Det er bidrag fra både stat, fylke, kommune og næringsliv. Satsingen relateres til tapte arbeidsplasser da militærbasen ble flyttet til Ørlandet, og at man trenger en ny satsing i regionsenteret. De 9 kommunene i Salten Regionråd stiller seg bak ønsket. Bodø er regionsenteret for både Hamarøy, Steigen og Sørfold. Det er klart man ønsker utvikling i regionsenteret sitt – MEN noe synes å bli glemt. Hva med innbyggerne i hele Salten. AP, SP og SV sitter med ordførere i både Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen, i Nordland fylkeskommune og i regjering. Det er derfor forunderlig at man utsetter utbedring av E6 gjennom Sørfold/Hamarøy. Hvordan går det an at man tenker så snevert at man vil utvikle et regionsenter uten å sørge for sikker kommunikasjon mellom innbyggerne i de berørte kommunene og regionsenteret. Eller er det slik at kommunene kan tømmes for innbyggere, og da er det ikke så viktig å sikre trafikale forbindelser? Vi opplever i dag: 

1.     Her er to alternative reisemåter fra Steigen og Hamarøy: med bil eller buss langs E6 og med hurtigbåt til Bodø.

- Langs E6: Du kan kjøre egen bil eller ta buss, men du vet ikke når du kommer fram eller hvor lang tid turen tar- fordi E6 stenges på grunn av trafikkuhell – på ulike steder langs veien og på samme dag!  Hvorfor blir ikke dette prioritert?
- Med buss – redusert tilbud mot tidligere samt at manglende korresponderende busstilbud gjør at folk fra ytre Hamarøy må stå og vente ute i kulden på Ulvsvåg på buss til Oppeid. Fra Oppeid til Skutvik går det da heller ikke kveldsbuss. 
- Med privatbil: Dette er uforholdsmessig dyrt, med både bompenger og parkering. I tillegg er vegen ofte stengt. Ikke alle har anledning til å kjøre selv. Det er med hjerte i halsen man treffer på motgående tungtrafikk i svingete tunneler, der de samme vogntogene benytter sentrert kjøring. 
- Med hurtigbåt: Enkeltbillett koster nå 550 kr fra Skutvik til Bodø og det samme i retur. Det er dyrt og i tillegg er den ofte innstilt uten at man får alternativt skysstilbud.

2.     Er det ikke slik at EU har satt krav om utbedring av E6 med tunneler gjennom Sørfold/Hamarøy. Hvordan er det mulig å overse et slikt direktiv? Bør det ikke settes stopp for denne tungtrafikken inntil utbedring har skjedd?

3.     Er ledelsen i Bodø og Salten Regionråd klar over at for kommunene i nordre Salten vil det være både sikrere og billigere om regionsenteret vårt var Narvik eller Harstad. Flyplassen på Evenes er i tillegg både enklere og billigere å bruke.

Visjonene til Ny By – Ny Flyplass kan lett reduseres til et hobbysenter for den nære krets i Bodø dersom man overser omlandet! 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.