Duodjemerket skal sikre mot kulturell appropriasjon av tradisjonelt samisk håndverk

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av: Landsmøtet i Landsorganisasjonen Samiid Duodjis, landsmøte 9.-
11.06.2023 i Lakselv.

Vi opplever et storsamfunn og en majoritetskultur som stadig gjør krav på å få 
ta del i vår kulturelle arv og tradisjoner gjennom å få opplæring i og utøvelse av
duodje.

Kulturell appropriasjon betyr at noe tas fra en kultur og settes inn i en annen og 
viser manglende respekt for minoriteters og utsatte gruppers kulturuttrykk. 
Gjennom kulturell appropriasjon blir liksom-duodji masseprodusert og omsatt 
som duodje. På den måten blir vår kulturarv, våre tradisjoner, symboler og 
kulturuttrykk misbrukt, feiltolket og fremstilt i en rekke sammenhenger som 
ekte duodje.

Kampen mot denne formen for kopier er vanskelig å føre. Det leder til 
underliggende eller også synlige konflikter hvor vi som samer blir den tapende 
part i medier, lokalsamfunn og på det nasjonale plan. Det skal ikke være en 
selvfølge for enhver å få eie, ta del i og bruke våre duodjetradisjoner og 
immaterielle kulturarv. Vi ønsker å bli respektert som et urfolk slik det 
fremkommer i grunnloven. Vi krever eierskap til vår egen umistelige kulturarv.
Jamfør Fosen-saken der vi ser det også skje med samiske tradisjonelle landskap.

Landsmøtet i Sámiid Duodji 2023 forventer at Sametinget og det sivile samiske 
samfunn sammen med Sámiid Duodji fronter duodje som det samiske urfolkets
immaterielle og materielle kulturarv nasjonalt og internasjonalt. Dette kan 
gjøres gjennom blant annet å styrke sertifiseringsmerket Sámi Duodji som 
garanti for autentisk tradisjonelt samisk håndverk. 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.