Debatt:

E6 Sørfoldtunnelene - En skandale for Nord-Norge

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av Kolbjørn Mathisen, leder Sørfold Arbeiderparti.

Skuffelsen var stor da regjeringen Støre la frem statsbudsjettet torsdag 6. oktober. E-6 Sørfoldtunnelene ble ikke med i budsjettet for 2023 noe som Sørfold Arbeiderparti hadde store forventinger til. Samtidig som budsjettet ble lagt frem var E-6 i Sørfold stengt. Dette er et prosjekt som har høy prioritet i Nordland og trekkes frem som det viktigste samferdselsprosjektet i landsdelen. Prosjektet er ferdig planlagt og har allerede stått for lenge på vent. Statens vegvesen har for første gang laget en prioriteringsliste over viktige veiprosjekt i landet og der stilte E-6 Sørfoldtunnelene på en 3. plass. I Sørfold kommunestyre 20.10 utrykte et enstemmig kommunestyre stor skuffelse at prosjektet ikke kom med, og da saken ble behandlet ble E-6 i Sørfold stengt fordi det hadde løsnet en steinblokk fra taket i Aspfjordtunnelen. For Langtransportsjåfører, befolkning og reisende er det ikke unormalt at denne veistrekningen er stengt, særdeles på vinterstid.

Dagens E-6 i Sørfold og da spesielt tunnelene holder ikke den standard som kreves i EU og i nasjonale forskrifter. Slik vi har forstått det er bruken av dagens E-6 basert på en dispensasjon fra disse bestemmelsene. Mange innbyggere kjører denne strekningen daglig. På disse turene opplever vi svært ofte å måtte stoppe helt opp da to vogntog skal passere hverandre i tunnelene. I tunneler som er svingete og uoversiktlige er slike stopp forbundet med høy risiko. Statens vegvesen har nå nylig satt ned hastigheten i flere av tunnelene og det sier litt om faren som kan vente inne i tunnelene. 

Flere tunneler på strekningen mangler midtstripe og ut fra størrelse på kjøretøyer er de fleste for smale. Utfordrende stigningsforhold har mange, men Kobbskartunnelen som teller 4457m er den lengste. Vi vet at lange og bratte tunneler gir økt fare for bremsebrann for store kjøretøy. 

Brann er en reell fare. Dagens utrusting har store mangler og dermed er evnen til å håndtere brann i tunnel ikke tilfredsstillende på strekningen. I 2013 brant en trailer med brunost i Brattlitunnelen i det som var Tysfjord kommune. Det tok 4 dager å slukke denne brannen og tunnelen var etter det vi kjenner til stengt over en måned. Dersom en liknet hendelse skulle skje i en av våre tunneler i Sørfold vil Norge være delt i to. Omkjøringsalternativ vil være over Lofoten (svært begrenset fergekapasitet) eller Sverige. Dette vil gi om lag 11 timer i økt kjøretid. For Sørfold kommune og våre nabokommuner vil dette ha katastrofale følger i forhold til hverdag og beredskap. For Nord- Norge vil dette gi en uholdbar situasjon i forhold til samferdsel og gi store negative ringvirkninger for reiseliv og varetransport. 

I tillegg mangler tunnelene nødsamband, slukkeutstyr, tilgang til slukkevann og annet utsyr som er et minimum i forhold til krav i dagens forskrifter.

Sørfold Arbeiderparti har en klar forventning til at Regjering og Storting vedtar oppstart og bygging av ny E-6 Megården- Mørsvikbotn og at dette blir vedtatt i statsbudsjettet for 2023.

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.