Kathrin Olsen, Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet. Foto: Privat

Forskere vil revitalisere samisk språk

Forskning på små barns utvikling og læring har til nå ikke inkludert samiskspråklige barn. Det skal forskere ved fem norske universiteter gjøre noe med. Det skriver det nasjonale forskningssenteret SpedAims - senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering i en pressemelding.


Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nord universitet, Kathrin Olsen, skal lede forskningsprosjektet. Til NordSalten Avis forteller hun at dette, SpedAims hjertespråk, er en studie som følger samiske barn fra nestsiste år i barnehage til og med 5. trinn på skolen.  

– Det er en longitudinell studie der vi gjennom å følge dem i mange år, ønsker å få kunnskap om hvordan de utvikler språklige og skolefaglige ferdigheter over tid, og om hvordan miljømessige forhold påvirker utviklingen. For å få solid kunnskap om dette på gruppenivå, vil vi følge så mange samiske barn født i 2019 og 2020 som mulig.

Håper å finne faktorer som kan støtte språk -og skolefaglig utvikling

Forskeren forteller videre at det er flere ting som er avgjørende for at de nå velger å forske på nettopp samiske barns utvikling og læring. 

– For det første fordi at de samiske språkene er truet, og vi har sett at færre og færre bruker samisk som førstespråk, og gjennom skoleløpet er det frafall fra samisk opplæring. Samtidig gjør personale i barnehage og skole en veldig viktig jobb for å støtte samiske barns læring og språklige utvikling. 

– Vi ser også at stadig flere foreldre ønsker et samiskspråklig tilbud i barnehagen til sine barn. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om samiske barns læring og utvikling gjennom utdanningsløpet, for å finne faktorer som støtter språk- og skolefaglig utvikling. Ved å få en bredere forståelse for hvordan barn utvikler sin samiskspråklige kompetanse, håper vi at studien også kan være et bidrag i det viktige arbeidet med å revitalisere nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk språk, utdyper Olsen og legger til: 

– Vi håper at vi skal få data for å si noe om hvilke forhold som fremmer og hemmer barnas utvikling, og målet er at kunnskapen skal bidra til å styrke samisk opplæring i barnehage og skole. I tillegg håper vi også å få mer kunnskap om faktorer som påvirker opplæringen til barn som trenger ekstra hjelp i opplæringen.

Forskningsprosjektet skal undersøke hvordan man kan støtte samiske barns språklige, faglige og sosiale utvikling. Foto: Unsplash

Ønsker flere barn med

Prosjektet er nå i informasjons og rekrutteringsfasen. Forskerne har hatt digitale og fysiske møter med barnehager, og deltatt på foreldremøter der det har vært mulig å få til. Prosjektet får støtte fra barnehager og foreldre, men de ønsker kontakt med enda flere. 

– Vi opplever et positivt engasjement og støtte fra foreldre og barnehager, som ser at dette er en viktig studie for å få mer kunnskap om utvikling og opplæringsmiljø. 

– Vi har oversikt over samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling, men ikke over barnehager som gir språkstøtte til enkelt barn, og vi vil gjerne komme i kontakt med flere barnehager og foreldre til barn født i 2019 og 2020, sier Kathrin Olsen. 

Kartleggingen skal både være en generell studie for alle samiske språk, men den skal også konsentreres om de ulike språkene. 

– Når vi ser på kartlegging av samiske barns utvikling, vil det gjøres innenfor de ulike språkene, mens det for forhold som påvirker utviklingen, vil det kunne være hensiktsmessig å se det både innenfor de ulike språkene, men også på tvers av språkene. Vi starter med første besøk i barnehagene fra april 2024, og i lulesamisk område er det Amalie Ristin Rimpi som er forskningsassistent.

Viktig at forskningen kommer samfunnet til gode

Prosjektet skal ferdigstilles i 2030, og en sluttrapport vil da komme etter at studien avsluttes. I tillegg vil resultatene publiseres fortløpende i faglige tidsskrifter. Olsen tror at rapporten vil være interessant. 

– Vi tror at kunnskapen vi utvikler vil være interessant for foreldre, lærere, forskere og politikere i Norge, men også for de som jobber med språkstøtte og utdanning for urfolk i Norden og andre land. Samfunnet investerer i forskning og det er derfor viktig at den også kommer samfunnet til gode, avrunder førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nord universitet, Kathrin Olsen.

Håper resultatene kan bidra til å gi et godt spesialpedagogisk tilbud

I pressemeldingen uttaler direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget, Lisbeth Eira, at hun håper studien kan gi resultater som kan hjelpe barns utvikling. 

– I dag er det stor mangel på samisk forskning, og vi vet at de som ikke blir nevnt,
de blir ofte glemt. Forskningen kan være med å styrke samiskspråklige barns pedagogiske tilbud, og jeg håper at studien kan gi resultater som kan hjelpe barnehagene med å styrke barns språkutvikling, faglige utvikling og sosial utvikling.

Videre uttaler Eira at hun har store forventninger til forskningen i prosjektet.

– Dette prosjektet fokuserer på de mest sårbare samisktalende barna, og jeg håper at resultatene i forskningen kan bidra til å gi et godt spesialpedagogisk tilbud, tidlig i barnehagen. Forskningen kan også være med på å synliggjøre samiske barns rettigheter, rettigheter som de allerede har i dag, men som ikke blir oppfylt.

Lisbeth Eira, direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget. Foto: Sametinget

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.