Miriam Paulsen ja Gårobelludahka sihti vas rahpat Skutvijka mánájgárdev. Gåvvå: Vuorkkágåvvå.

Gåhttju árvustallat máhttá gus Skutvijka mánájgárdev vat rahpat

Hábmera Gårobelludahka gåhttju suohkanav ruvámus láhkáj guoradallat rahpat mánájgárdev mij la gasskabåddåsattjat stieggidum.


Dav tjállá Miriam Paulsen muhtem interpellasjåvnån Hábmera suohkanstivrraj. 

Paulsena ja Gårobelludagá mielas la Skutvijkka læhkám låsså dilen mij dálla vuojnnet vijmak la nåhkåm.

– Positijva dåjmaj diehti duola dagu Arctic Salmon Center, Hábmera Montessoriskåvllå ja Punjjorda de ienep ulmutja dán guovlluj ásadi, tjállá Paulsen interpellasjåvnån.

Belludagá milta la ållo dæddo mánájgárddesajijda Hábmera suohkanin boahtte tjavtja rájes, ja gåhttju suohkanav gehtjadit máhttelisvuodav Skutvik mánájgárdev vat rahpat.

– Hábmera Gårobelludahka dájna gatját majt lihpit dahkam gehtjadittjat máhttá gus Skutvijka mánájgárdev vat rahpat ja gåktu de barggij vidjura sjaddi? Åvddål ietjá tjoavddusijt gehtjat, de ánssit Skutvijka mánájgárdde jut almma láhkáj árvustallá máhttelisvuodav vat rahpat, tjállá Paulsen.

Sån aj tjállá vuorddá ienep máná riegádi Skutvijkan boahtte jage, ja ållo dæddo l báhtariddjijda aktan mánájda årromsajijt gávnnat.

– Skutvijkav gárvedit mánájt ja ulmutjijt duostotjit buorre mánájgárddefálaldagá baktu, luluj bájkev ja Hábmerav viek låpptit. Dan diehti gåhttjop ruvámus láhkáj guoradaláduvvá máhttelisvuohta vas Skutvijka mánájgárdev jåhtuj oadtjot, bádtji Paulsen ja Hábmera Gårobelludahka.

Jårggålam: Lars Th. Kintel

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.