Ved å bo i Steigen har du virkelig mulighet til å utgjøre en stor forskjell for mange mennesker, enten det er på jobb eller i fritiden. Her er hver person viktig, og alle kan bidra på mange arenaer for å skape trivsel og uforglemmelige øyeblikk, skriver Lev i Steigen på sin hjemmeside. Skjermdump Lev i Steigen

«Lev i Steigen» videreføres - Nå kan du være med å bestemme hvordan

«Lev i Steigen» har vært en suksess og blitt en merkevare langt utenfor Steigens grenser. Nå inviteres det til dugnad for å videreutvikle konseptet.


– Likevel kan alt som er bra også utvikle seg og bli enda bedre, mener Steigen Kommune. 

Kommunestyret vedtok i desember 2021 at «Lev i Steigen» skal leve videre, men i en annen form. Det betyr både endringer i organisering og finansiering. Onsdag 30. mars har kommunen og frivilligsentralen invitert til idédugnad i kultursalen.

– Det er stort engasjement for «Lev i Steigen» i Steigen-samfunnet og vi vil derfor samle alle gode krefter til allmøte og idèdugnad om hvordan «Lev i Steigen» skal være fremover. Vi ønsker derfor å samle representanter fra både kulturliv, næringsliv, grendelag, idrettslag, frivillighet og øvrige interesserte til møtet, skriver kommunen i innbydelsen. 

Håper på engasjement

– Vi har fått nokså mange påmeldinger og betydelig interesse. Flere av grendelagene har sendt inn ulike forslag, og noen få næringsaktører har også kommet med innspill. Vi har imidlertid forventninger om at flere vil engasjere seg direkte på møtet i kveld, sier næringsrådgiver Sølvi Lemstad Hiller til NordSalten Avis.

På spørsmålet om forhåpninger til den videre driften av "Lev i Steigen" vil ikke næringsrådgiveren forskuttere noen synspunkter før møtet er avholdt, men poengterer følgende: 

– Det er mitt inntrykk at det er en sterk vilje for at «Lev i Steigen» skal videreføres, men det er noen utfordringer i forhold til grensedragning mot kommunikasjon og kommunale oppgaver og naturligvis organisasjonsform og finansiering, sier Lemstad Hiller.

 

Debatt
Nord Salten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.