5. kandidat Hamarøy Senterparti, Hanne Sofie Juntunen Jenssen og 7. kandidat Hamarøy Senterparti, Per Ivar Laumann. Foto: Privat jenssenoglaumann

Ja vi elsker matjorda vår!

Meninger: Dette innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens holdninger.


Av 5. kandidat Hamarøy Senterparti, Hanne Sofie Juntunen Jenssen og 7. kandidat Hamarøy Senterparti, Per Ivar Laumann.

Det er intet annet enn en kjærlighetserklæring til norsk matproduksjon, selvforsyning og ikke minst beredskap når Senterpartiet og Regjeringen nå legger fram en oppdatert jordvernstrategi for Stortinget!

Når Sandra Borch uttaler at ny jordvernstrategi skal bidra til at jordvernet skal bli ett overordnet hensyn i arealforvaltning (jamfør Hurdalsplattformen) så er vi uten tvil på rett spor for å sikre framtidig matproduksjon i hele landet.
Ett levende landbruk skaper levende bygder og vi som listekandidater til høstens valg i Hamarøy Senterparti vet at både de direkte og indirekte ringvirkningene til lokal matproduksjon er formidable.

Matjorda vår er kostelig! Det er en ikke-fornybar ressurs vi har plikt til å ta vare på for både vår og kommende generasjoner. Omdisponering og nedbygging av matjord fører både til redusert matberedskap og dårligere selvforsyning men også til nedbygging av natur og biologisk mangfold.
Fra et beredskapsståsted er styrket jordvern en gave til vår trygghet!

Jordvern er heller ikke til hinder for steds- eller næringsutvikling. Snarere tvert imot! Jordvern handler om å ta kloke og langsiktige valg som står seg over tid og som danner ett solid helhetlig grunnlag for framtidig bolyst, arbeidsplasser og tilhørighet. Det er jo vårt fantastiske landskap bestående av beitemark og eng som er produktet vi trykker på postkort og som vi gjennom reiselivsnæringen omsetter i opplevelser og lovord, for ikke å snakke om høykvalitets lokalmatproduksjon - og det er uvurderlig!

Selv om vi skal feire denne seieren for jordvernet så er ikke kampen for matjorda over, og heller ikke kampen for beiteressursene våre som også inngår om en naturlig del av jordvernet. Utmarks- og kulturbeiting er også helt essensielt for å ivareta vårt landskap og vår matberedskap her nord.

Vi tar selvfølgelig også med oss i betraktningen av helhetsbildet, at jordvern og funksjonen og formålet med LNFR områder henger tett i hop. LNFR er landbrukets og reindriftas næringsareal og hvis man ser litt stort på det så er det også indirekte en sprell levende reklame for reiselivet og en direkte trone for vårt elskede friluftsliv med jakt- fiske- og allemannsrett! Forvaltningen av ressursgrunnlaget for matproduksjon innebærer ett stort ansvar for selvforsyning og ikke minst den naturen og det biologiske mangfoldet vi alle er så avhengige av for å overleve.

Når vi nå ser hvor viktig kommunens rolle blir framover, i arbeidet for jordvern i den nye jordvernstrategien, så kan ihvertfall vi som listekandidater for Hamarøy SP skrive under på at det er et ansvar vi kommer til å forvalte på aller beste måte.
Vi i Hamarøy Senterparti skal bruke vår posisjon for å sikre at også fremtidige generasjoner i Hamarøy har tilgang på næringsrik matjord, slående vakkert kulturlandskap med beitende dyr, livsviktig artsmangfold, og klimavennlig utmarksbeite! 

 

 

Debatt
NordSalten Avis oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.